Östfrankiska riket - Tyskland

När Ludvig den fromme dog år 840 delades Frankerriket enligt den förutbestämda planen att fördelas på hans söner Karl, Lothar och Ludvig. Enligt fördraget från 843 fastställdes gränserna och blev i stort sett så som det var bestämt på förhand.

Frankerriket under Karl den store var en konfederation, dvs en samling småriken som styrdes av kungar och hövdingar. Efter delningen av riket 843 i tre riken uppstod det västra, det mellersta och det östra frankiska riket. Så småningom slogs det mellersta och det östra riket samman och bildade Tyskland och Italien (grovt förenklat).

I Västfrankiska riket(som med tiden skulle bli Frankrike) var endast en liten del av landet under kungens direkta kontroll. Resten av landet var självständiga hertigdömen, grevskap och kyrkliga domäner. Kungen hade stora problem under hela medeltiden med att skaffa sig kontroll över dessa provinser.

Det östfrankiska riket ansattes av Magyarerna (ungrarna) vilket gjorde att de östfrankiska furstarna tvingades sluta sig samman och försvara sig gemensamt. Det östfrankiska riket blev därmed en stormakt. Efter det att Henrik I ”fågelfängaren” dött 936 blev hans son Otto I kung av det östfrankiska riket. I slaget vid Lechfeld år 955 besegrade Otto magyarerna och efter ett fälttåg mot Italien skaffade han sig kontroll över landet och blev dess kung 961.

Tyskland och Italien år 1032.

År 962 kröntes Otto I "den store" till kejsare av påven. Det östfrankiska rikets namn ändrades därmed till det Heliga romerska riket av tysk nation, i dagligt tal kallat Tysk-romerska riket. Riket utvidgades med Slovenien sydöst och Provence i sydväst. Genom personalunion införlivades det burgundiska riket med imperiet. Floden Rhône blev därmed gräns mot Frankrike.

Klicka på bilden för att se den i större format

Tyska kungar från Ludvig den tyske till Conrad III
2023-06-04

Dokumenthistorik

2023-06-04   Lagt in ett mer omfattande släktdiagram
2014-10-28   Kompletterat med tysklandskarta från år 1032 och släktdiagram.
2014-10-27   En första version