Brakteat, troligen tysk. Oidentifierad.   id 2623Myntet visas även vridet 180 grader
eftersom myntbilden inte ger någon ledtråd till hur myntet ska ses.