Biskopssätet Augsburg


Brakteat 1250-1286
biskop Hartmann V von Dillingen


20,6 x 21,6 mm.   0,750 g.   Ref: Bonhoff 1913   id 2800

Bildmotiv: Biskopen sitter mellan två torn och han
har en kräkla på vardera sidan om sig.


Hartmann V von Dillingen

Hartmann V von Dillingen, av den adliga släkten Dillingen, var son till biskop Hartmann IV von Dillingen i Augsburg. År 1248 valdes Hartmann V till biskop i Augsburg och han blev därmed sin fars efterträdare. Han tillträdde tjänsten år 1256.

I kampen mellan Fredrik II och påven ställde sig Hartmann på påvens sida och då kungatronen stod tom under åren 1250-1273 tog han också parti för Rom.

Harmann engagerade sig för sitt stift och grundade kloster, bland annat det franciskanska klostret i Dillingen, men fick med tiden svårt att få ekonomin att gå ihop. Han kom på kant med Augsburgs borgare som krävde bättre villkor för ägandet av fast egendom. År 1276 avgjorde kung Rudolf tvisten till borgarnas fördel genom att ge staden stadsprivilegier.

Hartmann av Dillingen var den siste manliga arvingen av sin släkt och han testamenterade huvuddelen av sina ägodelar till stiftet och katedralen. Han gick ur tiden år 1286.2017-10-15


Dokumenthistorik

2017-19-15   En första version