Sicilien som en del av det
Bysantinska riket  (Östrom)

Det väldiga romerska imperiet delades år 395 i en västlig och en östlig del. Den östliga delen skulle därefter komma att bestå i tusen år. 1453 intog den osmanska sultanen Mehmet II Konstantinopel som gjordes till huvudstad i det Osmanska imperiet.


AE Follis 820-829, Michael II, Syrakusa
Diameter 18 mm. Vikt 3,475 gram.   (id 2282)   Ref: Sear 1652

Åtsida: Två porträtt en face.
Michael till vänster och
Theophilus (sonen) till höger.

  Frånsida: Stort M med stjärna ovanför
och bokstaven Θ under. Står för
Michael och sonen Teophilus.
"M" står således inte för 40 nummia
eftersom myntet är för lätt.
Åtsidans text syns inte så bra
Det står: mIXAHL vilket
står för Michael.

   Michael II föddes 770 i Amorium i Frygien. Han gjorde militär karriär och blev general under kejsar Leo V. På julafton år 820 anklagade Leo V honom för förräderi och kastade honom i fängelse, men soldaterna befriade Michael och dödade Leo V samt utropade Michael till kejsare. Han dog en naturlig död år 829. Under åren 822-829 samregerade Michael med sonen Theophilus som också blev hans efterträdare.
2015-01-15

Dokumenthistorik

2015-01-15   Brutit loss detta ur den allmänna delen för Bysantinska riket.