Ungern under habsburgarnas välde  1525-1657


Det sammanslagna Ungern-Österrike samt Böhmen år 1525 under den mäktiga släkten Habsburg.


Ferdinand I   1526 - 1563
   
Ferdinand var ärkehertig av Österrike från år 1521 till sin död år 1564.
Han var kung av Böhmen, Ungern och Kroatien 1526-1563.
Han var även Tysk-romersk kejsare från år 1556 till sin död.

Under Ferdinands tid vid makten uppstod konflikt med det expande-
rande Ottomanska riket.
 
Denar, 1537, Kremnitz

Ref: Huszar 935   (id 3061)

Klicka på myntbilden för mer info  
Maximilian II   1563 - 1576
   
Maximilian var medlem av det österrikiska huset Habsburg.
Han var kung av Böhmen från år 1562.
Kung av Ungern och Kroatien från år 1563.
Tysk-romersk kejsare från år 1564 till sin död år 1576.

Det Ottomanska rikets expansion ledde till att Maximilian tvingades avstå en stor del av Ungern (från sjön Balaton och österut) år 1570.
 
Denar, 1569, Kremnitz

Ref: Huszar 992   (id 3062)

Klicka på myntbilden för mer info  
Rudolf II   1576 - 1608
   
Kung av Ungern och Kroatien som Rudolf I under åren 1576-1608.
Kung av Böhmen som Rudolf II under åren 1575-1608 (eller 1611).
Ärkehertig av Österrike under åren 1576-1608.
Tysk-romersk kejsare som Rudolf II från år 1576 till sin död år 1612.
 
Denar, 1585, Kremnitz

Ref: Huszar 1059   (id 3059)

Klicka på myntbilden för mer info  
Referenser: Huszar, Lajos. Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute. München 1979.


2023-04-25

Dokumenthistorik

2023-04-25   Dokumenet skapat