Geza I

Géza I (1040-1077) var son till Bela I. Som 23-åring blev han hertig av Ungern och år 1074 blev han landets kung. Han efterträddes av sin bror Ladislaus I (”den helige”) som regerade Ungern 1077-1095.Åtsidan visas även vriden 180 grader för att göra det lättare att tyda omskriften.

Denár, 1064-1074, Géza I, Esztergom
Diameter 19,0 mm. Vikt 0,715 gram.   (id 2146)   Ref: Huszar 18.

Åtsidans omskrift: + MVONAS DVX   Mynt [från] hertigen

Frånsidans omskrift: + PANONAI   Pannonien

Myntet är slaget under den period då Géza var hertig, dvs innan han blev kung.

Myntets inskrifter är inte lätta att läsa eftersom vardera sidan är präglad enskilt, med den teknik som används för att prägla brakteat. Här har man således vänt på myntet och präglat det en gång till. Mynt som är präglade på detta vis kallas halvbrakteat.

Frånsidan är präglad först med en ganska enkel stamp. Åtsidestampen har varit mer påkostad och har bland annat gett upphov till den kraftiga yttre pärlringen. Vid en flyktig granskning kan man förledas att tro att myntet är en traditionell ensidig brakteat. Roger Svensson beskriver brakteatprägling i sin bok Renovatio Monetae (den svenska upplagan), sid 119.


2015-07-30

Dokumenthistorik

2015-07-30   Myntorten är Esztergom
2014-10-29   Brutit loss Unger ur Silvergalleriet