KalmanDenar, 1095-1116, Kalman, Esztergom
Diameter 11,3 mm. Vikt 0,295 gram.   (id 2429)   Ref: Huszar 35   (Rare)

Omskrifterna är inte så lätta att läsa på detta mynt
eftersom inte regelrätta bokstavspunsar har använts.
Bokstäverna har byggts upp av punsar med enkla former.

Åtsidans omskrift

I ovanstående har L råkat bli inpunsat upp-och-ned.

Lydelsen blir: LABVHA RE[x]   kung Labuha

LABUHA är den ålderdomliga namnformen för Kalman.Frånsidans omskrift

dvs kung Ladislaus

Kung Ladislaus I (1077-1095) kallades även "den helige".
Han var Kalmans företrädare.

2015-07-30

Dokumenthistorik

2015-07-30   Myntorten är Esztergom
2014-10-29   Brutit loss Ungern ur Silvergalleriet