Stefan IIDenar, 1116-1131, Stefan II, Esztergom
Storlek 11,5 x 13,0 mm. Vikt 0,475 gram.   (id 2614)   Ref: Huszar 45

  Åtsidan har två korslagda svärd som delar
av omskriften i två ord.

De två svärden gör också att utrymmet inom
den inre pärlringen delas in i fyra fält. I vart
och ett av fälten är det en kil.

CEHANVS REX (Stefanus rex)
kung Stefan

Frånsidan är inte lika omsorgsfullt graverad
som åtsidan. Omskriften lyder:

+ LADLAVS REX (Ladislaus rex)
kung Ladislaus

Här har V råkat bli inpunsat upp och ned.

Kung Ladislaus I regerade under åren
1077-1095 och han kallades "den helige"
efter sin död. Här knyter man an till
den helige kungen i uppbyggligt syfte.

2015-07-30

Dokumenthistorik

2015-07-30   En första version