Bela III

Denar, 1172-1196, Béla III, Esztergom
13,7 mm.   0,255 gram.   (id 2427)   Ref: Huszar 191.

Detta är en brakteat (ensidigt mynt).

Bilden på myntet visar en kung sittande på en tron omgiven av
bokstäverna R och B som torde betyda Rex Bela, dvs kung Béla.
Huruvida det är Bela III eller Bela IV är lite osäkert.Brons Follis, 1172-1296, Béla III?, Esztergom
26,3 x 27,0 mm.   2,435 gram.   (id 2490)   Ref: Huszar 72

Frs.omskr: BA
Kung Bela

    Åts.omskr.: SANCTA MARIA

Bildmotiv: två mansfigurer
det skulle kunna vara
kung Bela III
och det kristna helgonet
Sankt Stefan.
        Bildmotiv: Maria med helgongloria
sittande på en tron
med en stav i högra handen.

Åtsidans inskription "BA" finner vi till vänster om den vänstra mansfiguren. Motsvarande inskription till höger om den högra mansfiguren saknas här. På vissa mynt av den här typen finns det en sådan.

Ett liknande mynt visas under rubriken BELA IV. Det myntet har också givits referensnumret Huszar 72. Det råder nämligen en viss osäkerhet bland forskarna om vem som har givit ut myntet och vilka de två manspersonerna är som visas på åtsidan.

Myntet är ett skålmynt.

Kopparmynt, 1172-1196, Béla III, Esztergom
23 mm   1,235 gram.   (id 3060)   Ref: Huszar 73

Det ser ut som om myntet har arabiska inskriptioner vilka ej kan tydas.Kopparmynt, 1172-1196, Béla III, Esztergom
21,9 x 23,2 mm   1,375 gram.   (id 2486)   Ref: Huszar 73

Ett korroderat exemplar, annars stora likheter med ovanstående.

Det ser ut som om myntet har arabiska inskriptioner vilka ej kan tydas.
På frånsidan kan vi se siffran 78. Är det årtalet? 1178?

2023-04-22

Dokumenthistorik

2023-04-22   Kompletterat med ett ytterligare kopparmynt ref Huszar 73
2015-07-30   Myntorten är Esztergom
2015-01-31   Kompletterat med Follis id 2490.
Kompletterat med kopparmyntet med arabisk inskription id 2486.
2014-10-29   Brutit loss brons follis och flyttat den till Bela IV.
2014-10-29   Brutit loss Ungern ur Silvergalleriet