Ludvig I

I mitten av 1300-talet gick Ungern en storhetstid till mötes. Ludvig I "den store" av ätten Anjou blev år 1341 kung av Ungern och Kroatien. År 1370 ingick Ungern och Polen personalunion, vilket innebar att Ludvig även blev kung över Polen. När Ludvig dog 1382 delades imperiet upp mellan hans döttrar så att Hedwig "Jadwiga" blev regerande drottning för Polen och Maria blev regerande drottning för Ungern-Kroatien.

Nedan visas ett utsnitt av europakartan från Ludvig I:s tid som visar att det fanns ett antal lydriken under den ungerske kungen. Imperiet sträckte sig sålunda från Adriatiska havet till Svarta havet.Ludvig I "den stores" imperium år 1370.

Några av de småriken som utritats på kartan är kanske okända för flera av oss idag. Exempelvis så bröt sig Galizien loss från Polen i slutet av 1000-talet och kallade sig Halych, men blev en vasallstat på 1200-talet. Galiziens historia är något rörig under 1200- och 1300-talen på grund av mongolernas härjningar. Uppgifterna går också isär hos olika författare.

Mellan Moldavien och Bulgarien ser vi ett rike som på bulgariska hette Vlasjko och på Ungerska hette Havasalföld. Det kom senare att bli en del av Rumänien.

Det lilla landet Macso mellan Ungern och Serbien (det hette på Serbiska Macva) kom senare att bli en del av Serbien.

För övrigt ändrades gränserna raskt under 1300-talets slut beroende på att det Osmanska riket expanderade.
Denár, 1342-1382, Ludvig I, Pécs
13,8 x 17,7 mm.   0,565 gram.   (id 2421)   Ref: Huszar 547

Detta är en vanlig typ av denar slagen för Ludvig.

Åts.omskr.: + MONETA LODOVICI
Mynt från Ludvig

    Frs.omskr: + REGIS HVNGARIE
Kungariket Ungern
Bildmotiv: Kungens porträtt Bildmotiv: Patriarkalkors
omgivet av åtta kulor


Denár, 1358-1371, Ludvig I, Pécs
13,7 x 14,4 mm   0,500 g   (id 2517)   Ref Huszar 542b

Ludvig I av Anjou var Ungerns kung under åren 1342-1382. Den denar
som här visas är enligt Huszar slagen i mitten av kungens regeringstid.

Åts.omskr.: + LODOVICI R VNGARIE
Ludvig, kung av Ungern

    Frs.omskr: S LADISLAVS R
S:t Ladislaus kung
Bildmotiv: Vapensköld till hälften Ungern
och till hälften Anjou.
Franska liljor på ömse sidor om
skölden. Även en lilja ovan skölden.
Bildmotiv: Krönt helgon med gloria stående
med riksäpple i vänster hand och
hillebard i höger hand.

2015-07-30

Dokumenthistorik

2015-07-30   Myntorten är Pécs
2015-03-18   Kompletterat med ytterligare denar från Ludvig, id 2517
2014-10-29   Brutit loss Ungern från Silvergalleriet