Sigismund

Denar, 1387-1437, Sigismund, Brassó, Ungern
13,9 x 14,6 mm.   0,615 gram.   (id 2408)

Det är inte lätt att läsa omskriften på detta korroderade mynt, men på
denna mynttyp anses följande omskrifter gälla (vilket inte kan verifieras):

Åts.omskr.: MON SIGISMVNDI
Mynt från Sigismund

    Frs.omskr: + REGIS VNGARIE ET C
Kungariket Ungern o Kroatien

Ett mynt i så här dåligt skick är ju inte mycket att visa upp.
Anledningen till att det ändå tagits med är bokstäverna C L
i patriarkalkorset och den förenklade skölden med arpadlinjer.

2015-07-30

Dokumenthistorik

2015-07-30   Kompletterat med id för myntet
2014-10-29   Brutit loss Ungern ur Silvergalleriet