Janos Hunyadi

  Janos Hunyadi föddes i en adlig familj 1387 eller 1406 och var Ungerns regent från 1446 till sin död 1453.

Eftersom Janos Hunyani inte var av kungligt blod fick han titeln riksföreståndare. Han var en framstående militär ledare och utmärkte sig i kampen mot Osmanerna. Han fick smeknamnet Den vite riddaren.

Janos Hunyadi var far till Matthias Corvinus (se denne), som var Ungerns kung under åren 1458-1490.

På bilden till höger ser vi Janos Hunyadi såsom han avbildats i Chronica Hungarorum. Bilden är ett handkolorerat träsnitt av Johannes de Thuroczs (Brno, 1488)


Denar (låg silverhalt), 1446, Janos Hunyadi, Ungern
14,3 mm.   0,630 gram.   (id 2432)   Ref: Huszar 618

Myntmästarmärke: B-N med stjärna ovanför N.
Detta anses betyda att myntet är slaget i Buda (nuvarande Budapest) år 1446.

Åts.omskr.: + M[oneta] REGNI VNGARIE
Mynt från kungariket Ungern

    Frs.omskr: TEMPORE IO[hannis] GVBER[natoris]
Den tillfällige riksföreståndaren Janos

På åtsidan: Enkel vapensköld med
arpadlinjer
  På frånsidan: Patriarkalkors,
med mynmästarmärket B-n,
stjärna över n

Åtsidan är snedcentrerad, men omskriften visas oförminskad för att den ska kunna läsas.

2015-07-30

Dokumenthistorik

2015-07-30   Kompletterat med id för mynten
2014-10-29   Brutit loss Ungern ur Silvergalleriet