Bela IV

Brons Follis, 1235-1270, Béla IV, Esztergom
26,0 x 26,6 mm.   2,190 gram.   (id 2423)   Ref: Huszar 72

Åts.omskr: BEL / SCS
Bela / ?
    Frs.omskr.: SANCTA MARIA


Bildmotiv: Två mansfigurer.         Bildmotiv: Maria med helgongloria
sittande på en tron
med en stav i högra handen.

Forskarna är inte eniga om vem som gav ut detta mynt och vilka de två mansfigurerna är som är avbildade på åtsidan. Huszar gissar på att det var Béla III som gav ut myntet och att det är Béla III och Stefan IV (död 1165) som är de två kungarna i bild. Av den anledningen har myntet fått referensnummer Huszar 72.

Andra forskare anser att det är Béla IV som gett ut myntet och att de två mansfigurerna är kung Bela IV och helgonet Sankt Stefan.

En tredje uppfattning är att mansfigurerna är kung Bela IV och hans son Stefan.

Béla IV föddes 1206 och dog 1270. Han var son till Andreas II av Ungern.

Stefan V föddes 1239 och dog 1272. Han var son till Bela IV och han var sin fars medregent från 1257. Vid faderns död 1270 valdes Stefan till kung (Stefan V).

Jämför med ett liknande mynt som visas under rubriken BELA III.


Myntet är ett skålmynt.

AR Denar, 1235-1270, Béla IV, Esztergom
13,1,0 x 12,8 mm   0,600 g   (id 2487)   Ref: Huszar 320

Åts.omskr: REX / BELA
kung Bela
    Frs.omskr.: + MONETA REGIS HVNGARIA
Mynt från kungariket Ungern

Bildmotiv: Kungen sitter på en tron
med en spira i vänstra handen.
        Bildmotiv: Ett kors inom omskriften.
I varje korsvinkel är det en stjärna.
Ovanpå korset en mindre cirkel.
AR Denar, 1235-1270, Béla IV, Esztergom
11 mm   0,485 g   (id 3068)   Ref: Huszar 357

Åts.omskr: MONETA VNGARIE
mynt från Ungern
    Frs. omskr: ingen omskrift


Bildmotiv: Inom den inre pärlringen,
kungens krönta huvud
vänt åt vänster.
        Bildmotiv: Två fåglar vända mot varandra.
Mellan fåglarna finns den
hebreiska bokstaven Alef.
I centrum finns en punkt.
     
AR Denar, 1235-1270, Béla IV, Esztergom
11 mm   0,00 g   (id 3069)   Ref: Huszar 390

Åts.omskr: ingen omskrift
    Frs. omskr: ingen omskrift


Bildmotiv: Två portaler.
Framför den vänsra portalen
finns ung kvinna (svagpräglad)
Framför den högra portalen
finns en ung man.
Portalerna bär upp ett torn.
På ömse sidor om tornet finns
sexuddiga stjärnor.
        Bildmotiv: En drake vänd åt vänster.
2023-05-03

Dokumenthistorik

2023-05-03   Kompletterat med Denarer id 3068 o 3069
2015-07-30   Myntorten är Esztergom
2015-02-01   Kompletterat med AR Denar id 2487
2015-01-31   Formulerat om texten till vissa delar.
2014-11-17   Brutit loss från Bela III