Stefan V

Denar, 1270-1272, Stefan V, Zagreb, Slovenien
15,5 mm.   0,940 gram.     (id 2423)

Åts.omskr.: S / R
Stephanus Rex

    Frs.omskr: + MONETA REGIS P SCLAVONIA
                            (A och V i ligatur)
Mynt från kungariket Slovenien

Bildmotiv: Patriarkalkors,
två kungaporträtt,
en stjärna och en
måne överst i bild.
        Bildmotiv: En räv med stjärnor ovan och under.
Kulor på stjärnornas flikar.

Slovenien var en del av det romerska riket. Efter Västroms fall år 476 kontrollerades området av Ostrogoter och Lombarder. Därefter invaderades området av Avarer och Slaver varvid principatet Pannonien-Kroatien bildades på 600-talet, vilket senare kom att ingå i kungariket Kroatien. Kroatien ingick personalunion med Ungern år 1102. Slovenien var beläget i Pannonien och avgränsades av floderna Donau, Drava och Sava.

Mellan REGIS och SCLAVONIA finns ett märkligt skiljetecken.
SCLAVONIA är den latinska benämningen på Slovenien.

Zagreb låg i Slovenien på 1200-talet. Se kartan nedan från 1240. Dagens Sloveninen ligger väster om det medeltida Slovenien vilket visas med ljusgul gränslinje.


Ungern 1240. Det nutida Sloveniens gränser är markerade med ljusgul linje.

2023-04-18

Dokumenthistorik

2023-04-18   Rättat ett missförstånd. A och V är i ligatur i SCLAVONIA.
2014-11-18   Dokumentet skapat