Wladyslav (Ulászlo)

Denar, 1440-1444, Wladyslav, Buda
12,6 x 13,1 mm   0,400 g   Ref: Huszar 598   (id 2489)

Åts.omskr.: M[oneta] WLADISLAI REGIS
Mynt från Wladyslavs kungarike

Buda var det ursprungliga
namnet på dagens Budapest.
Bildmotiv: Patriarkalkors
Inuti korset B *r
dvs myntort Buda.
    Bildmotiv: Tre vapensköldar inuti ett trepass
och med ett kors i centrum. Vapensköldarna
symboliserar Ungern, Polen och Litauen.

Wladyslaw (f. 1424 d. 1444) föddes i Polen av ätten Jagiello (Jagellonica). Han blev Polens kung 1434 som Wladyslaw III och han blev även kung av Ungern-Kroatien 1440 som Wladyslaw I. I Ungern kallades han för Ulászlo. Hans latinska namn var Wladislaus.

Wladyslaw gifte sig aldrig och han fick inga barn. Han dog i staden Varna vid Svarta Havet vid en ålder av 20 år under ett fältslag mot det Osmanska riket.

 
Wladyslav såsom han är
avbildad i Chronica Hungarorum
2015-02-01

Dokumenthistorik

2015-02-01   Dokumentet skapat