Karl Robert av Anjou

Denar, 1308-1342, Karl I, Zagreb
14,5 x 14,6 mm   0,745 g   (id 2527)   Ref: Huszar 459

Åts.omskr.: MONETA REGIS KARVLI
Mynt från Karls kungarike

Frånsidan har vissa likheter med
åtsidan till Stefan V:s denar 1270-1272,
präglad i Zagrep i Slovenien.

Bildmotiv: Byst framifrån av
kungen med krona på huvudet.
    Bildmotiv: Patriarkalkors mellan två liljor.
och två fåglar vända mot varandra.
På ömse sidor om korset syns
drottningens och kungens huvuden.

Myntet är lagat. Därför går det inte att se den fågel som är ovanför kungens huvud på frånsidan.

2015-07-30

Dokumenthistorik

2015-07-30   Myntorten är Zagreb
2015-03-21   Dokumentet skapat