Gros Tournois, 1285-1314, Filip IV "den sköne", Tours
Diameter 26 mm. Vikt 3,920 gram.   Ref: Rob. 2461  (id 2191)
Detta är varianten med runt O på frånsidan.

Åts. inre omskr.: + PhILIPPVS REX
Åts. yttre omskr.:   BNDICTV : SIT : NOME : DNI : nRI : DEI : IhV : XPI
  Välsignat vare Herren Guds namn, [vår] Skapare, Jesus Kristus.
Frs.omskr:   TVRONVS CIVIS
  Staden Tours.


Det finns några religiösa grekiska och latinska förkortningar som kan vara bra att känna till.
På ovanstående mynt används fyra av dem.

DNI är en förkortning av DOMINI,   dvs Herrens
INRI   är en latinsk förkortning av Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum,
dvs Jesus från Nasaret, Judarnas konung
NRI är en kortform av INRI
IHV är en förkortning av IHESV   dvs Jesu
ΧΡΙ är de grekiska bokstäverna chi, rho och jota. Förkortningen står för Kristus
XP är en kortform av XPIDokumenthistorik

2015-09-22   Kompletterat med de religiösa förkortningarna.
2014-03-23   En första version