Grekland - Mylasa i Karien

I Mylasa (på grekiska ΜΥΛΑΣΑ) fanns residenset för de rika kariska furstarna. Karien var en grekisk koloni, som under 500-talet f.v.t. erövrades av kung Krösus av Lydien. I slutet av 500-talet hamnade Karien under akemenidernas kontroll.

Efter det att grekerna besegrat perserna befriades Karien och Mylasa anslöt sig till det Attiska sjöförbundet.

Det Attiska sjöförbundet upplöstes så småningom och Mylasa hamnade åter under persisk kontroll och styrdes av en satrap. Den mest kände av dessa är Mausolos (377-353 f.v.t.). Han flyttade Kariens huvudstad till Halikarnassos, sydväst om Mylasa, och   byggde åt sig den berömda gravplatsen "mausoléet" i Halikarnassos. Detta mausoleum räknades till ett av antikens sju underverk (det minst kända av dem). Här är ursprunget till benämningen mausoleum. Halikarnassos bytte senare namn till Bodrum.

 
Den grekiska staden Mylasa låg i Karien.
De grekiska städerna nordväst om Mylasa brukar hänföras till Jonien.


AR Hemiobol, 450-400 f.v.t., Mylasa, Karien
6,7 x 7,3 mm   0,460 gram.   Ref: SNG Kayhan 934. *)

Åtsida:
  en skorpion.
          Frånsida:
  ett lejon, en face.


Av den antika staden Mylasa finns nästan ingenting kvar.
Platsen kallas idag Milas.


Denna kolonn är en rest från den antika staden.
Källa: Internet.*) SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM, Turkey 1, The Muharrem Kayhan Collection, Istanbul, 2002.

2014-05-08

Dokumenthistorik

2014-05-08   En första version.