Grekland - Kragos, Lykien

Lykien blev en del av det Persiska riket efter det att akemeniderna hade tagit kontroll över Mindre Asien. Senare kom Lykien att bli en del av Alexander den stores imperium och år 190 fvt blev Lykien en del av Seleukidriket.

Romarna besegrade Antiochos III år 188 fvt varvid Lykien skänktes till Rhodos, men år 168 fvt återtog Romarna Lykien som blev ett romerskt protektorat med självstyre genom det Lykiska Förbundet [1].

Silvermynt från Lykiens olika städer gavs ut från år 167 - 80-talet fvt. På 40-talet fvt delades Lykien upp i två monetära distrikt, Masicytus och Cragus (Kragos). Distriken fick sina namn efter två mäktiga bergsmassiv. På mynten stod de grekiska bokstäverna MA eller KP som utvisade disktrikttillhörigheten.

År 43 evt upplöste Claudius det Lykiska förbundet. Därmed var det slut på Lykiens självstyre.

 
    För en detaljerad Lykienkarta, klicka på LYKIEN i kartan. LYKIEN


AR Hemidrakm, 39-35 f.v.t., Lykiska förbundet, Kragos
14,2 x 15,0 mm   1,860 gram.   (id 2673)   Ref: Troxell IV, serie 3, # 93 [2]    

Åtsida:
    Apollo i profil vänd åt höger.
    På ömse sidor om halsen på Apollo
    bokstäverna Λ Υ, dvs ΛYKAIΩN
    Dessa syns dåligt på detta ex.
          Frånsida:
    En kithara [3] som omges av de grekiska
    bokstäverna Κ Ρ vilka står för Kragos.
    Till vänster om kitharan (under K) står
    en örn på en omphalos [4].


Enligt de historiska källorna (Strabon, 63 fvt - 24 evt) ska det ha funnits en grekisk stad vid namn Kragos, men var den låg är icke känt. Huruvida det har funnits en grekisk stad med namnet Masicytus är dock högst osäkert, även om Ptolemaios nämner att Masicytus hade sina egna mynt och att de producerades i närheten av berget Masicytus.

Kanske är det så att det aldrig fanns någon stad Kragos. Att de bägge bergen Kragos och Masicytus gav namn åt två monetära distrik behöver ju inte innebära att det har funnits myntorter med motsvarande namn. Masicytus är för övrigt identiskt med dagens Alaca Dag.Fotnoter

[1] Ett antal Lykiska städer som slagit sig samman till ett förbund för att styra landet.

[2] Troxell, Hyla A. The Coinage of the Lycian League, New York 1982.
     (American Numismatic Society, Numismatic Notes and Monographs 162)

[3] En sorts lyra.

[4] En helig sten (skulptur) med stor magisk kraft.


2016-01-06

Dokumenthistorik

2016-01-06   Kompletterat Lykiens historia något, samt gjort en klickbar Lykienkarta.
2015-12-16   En första version.