Ätten Hauteville på Siciliens tronQuarta-tercenarii, 1180 - 1185, William II, Palermo
11,5 x 11,9 mm.   0,410 gram.   (id 2742)   Ref: MEC(14) 423, Spahr 115

Ett billonmynt, dvs det finns ytterst lite silver i myntet.

Åtsida: Omskriften i kufisk skrift
som anses betyda:
"må Gud beskydda henne"
(det är Palermo som åsyftas).

Ett kors inom inre ringen

  Frånsida: Nominalen inom en cirkel
QVART / A TERCE / NARII

Det gick (som man kan förstå av namnet) fyra Quarta tercenarii på
en Tercenarius. Dessa mynt tillhörde Willam II:s andra myntsystem.
Quarta tercenarii är idag ett sällsynt medeltidsmynt.
2017-03-30

Dokumenthistorik

2017-03-30   Dokumentet skapat