Ätten Hauteville på Siciliens tronAE Halv Follaro, 1145 - 1146, Roger II, Messina
14 mm.   1,21 gram.   (id 2789)   Ref: MEC(14) 221

Myntet är slaget 540 AH (=1145-46 e.v.t.)

Åtsida: En stjärna inom en kvadrat
med fyra linjer samt
arabisk omskrift.

  Frånsida: En stjärna med sex strålar
och kufisk omskrift.


Follaro var den italienska benämningen på romarnas och bysantinarnas follis.2017-09-23

Dokumenthistorik

2017-09-23   Dokumentet skapat