Ätten Hauteville på Siciliens tronFollaro, 1191 - 1193, Tancred I, Messina
13 mm.   2,240 gram.   (id 2953)   Ref: MEC(14) 447 o 448; Spahr 140

Åts.:   + ROGERIVS
            I fältet REX
        Frs.:   Kufisk skrift
          Kung Tancred

Att det står ROGERIVS REX på åtsidan kan tyckas besynnerligt, men Roger var Tancreds äldste son och medregent. Det är tydligt att Tancred såg Roger som sin efterträdare, men Roger dog plötsligt år 1193.


Åtsidans inskrifter förtydligade.

Tancred hade efterträtt kusinen Wilhelm II som gick ur tiden 1189. När man öppnade Wilhelms testamente kunde man läsa att en icke blygsam summa pengar hade testamenterats till dennes efterlevande gemål Johanna. Enligt Tancreds uppfattning skulle dessa pengar göra bättre nytta på annat håll och han vägrade betala ut arvet.

Johanna klagade hos sin bror Rickard Lejonhjärta som stod i färd med att ge sig ut på korståg mot det Heliga Landet. Rickard ankrade upp i Messinas hamn med sina skepp för att reda ut systerns bekymmer. För att sätta press på Tancred plundrade och brände Rickard Messina och hotade med ytterligare repressalier om inte Tancred följde hans vilja. Hotet fick avsedd effekt och arvet betalades ut. Därmed kunde Rickard fortsätta sitt korståg mot det Heliga Landet.

År 1194 avled Tancred hastigt och efterträddes av sin åttaårige son Wilhelm. Den tyskromerske kejsaren Henrik VI av huset Hohenstaufen hade några år tidigare ingått äktenskap med Constance som var faster till Tancred. Kejsar Henrik hade den bestämda uppfattningen att hans hustru Constance stod på tur i successionen som Siciliens drottning.

En tvist uppstod och den slutade med att den unge Wilhelm fördes till Tyskland och avled (möjligen mördad). Kejsar Henrik och Constance kunde därefter obehindrat ta kungadömet Sicilien i besittning. Därmed var det slut på den normandiska epoken på ön.2019-09-17

Dokumenthistorik

2019-09-17   En första utgåva