Ätten Hohenstaufen på Neapel-Siciliens tronBillon Denaro 1258-1266, Manfred, Messina
12,8 x 16,6 mm   0,580 g   (id 2469)   Ref. MEC 621

Myntet har hög konserveringsgrad, men är slagen på en alldeles
för liten plants så att vissa tecken i omskriften inte har kommit
med. Företeelsen är tämligen vanlig för dessa mynt.
Se bild nedan som visar myntets omskrifter.

Åts: + DEI GRA[C R]
  Kung av Guds nåde
  Frs: + [SI]CILIE
  Sicilien
 
Bildmotiv:
Ett uncialt M under
ett omegatecken.

Bildmotiv:
Ett kors inom den inre
pärlringen med punkter
i varje korsvinkel.

2015-01-15

Dokumenthistorik

2015-01-15   Brutit loss från den allmänna avdelningen