Ätten Hohenstaufen på Neapel-Siciliens tronBillon Denaro, 1254-1258, Konradin, Brindisi
13,5 x 14,4 mm.   0,475 gram.   (id 2525)   Ref: MEC(14) 590

Konradin kallades också Konrad II, vilket framgår av myntets omskrift.

  Åts: + C SECVNDVS
+ C[ondradus] SECVNDVS
Conrad II

  Frs: + IER ET SICIL R
Jerusalems och Siciliens kung
Bildmotiv:
En krönt örn
Bildmotiv:
Ett kors inom den inre pärlringen
klot i första och tredje korsvinkeln


Detta välpräglade mynt har gravören gjort sig skyldig
till några små egenheter i omskriften på frånsidan.

1. Det står L istället för E i ordet IER. Gravören har tappat bort två av de tre kilar
    som ska sitta på den tjocka stapeln. Jämför med E i ordet ET.

2. Bokstaven E på frånsidan är uppbyggd av en tjock lodrät stapel med tre kilar.
    På åtsidan är E uppbyggt av en båge med tre kilar. Jämför med
    bokstaven C som är uppbyggd av en sådan båge i kombination med två kilar.

Dokumenthistorik

2015-03-07   En första version