Ätten Hohenstaufen på Neapel-Siciliens tronBillon Denaro, 1221, Fredrik II, Brindisi
17,7 x 18,0 mm.   0,740 gram.   (id 2711)   Ref: MEC(14) 537, Spahr 109

Åts: + IMPERATOR
         kejsare
  Frs: + REX SICILIE
         Siciliens kung
 
Bildmotiv:
F och R på ömse sidor om en punkt
Ett sträck över.
Bildmotiv:
Ett kors inom den inre pärlringen.


Fredrik var kejsare av Heliga romerska riket av tysk nation (ofta kallat tysk-romerska riket) under åren 1220-1250.

Frånsidans omskrift vill göra gällande att Fredrik var kung över Sicilien, vilket stämmer. Han var kung över Sicilien 1198-1250.

2017-02-01

Dokumenthistorik

2017-02-01   En första version