Ätten Hohenstaufen på Neapel-Siciliens tronDenaro, 1258-1266, Manfred, Messina
15,0 - 15,7 mm.   0,630 gram.   (id 2955)   Ref: MEC(14) 616  Spahr 215
Åtsidans omskrift tyvärr svår att tyda på
grund av att den har blivit dubbelpräglad.

Åts: + [m]A[ynfri]D'
  MANFRED
  Frs: + REX [cicil]IE
  Siciliens kung
 
Bildelement:
Omega ovanför
ett uncialt M.
Bildelement:
Två kors vridna 45 grader i
förhållande till varandra.
2019-10-04

Dokumenthistorik

2019-10-04   En första version