Ätten Hohenstaufen på Neapel-Siciliens tronBI Denaro, 1242, Fredrik II, Messina el Brindisi
14,9 x 15,4 mm.   0,930 gram.   (id 2793)   Ref: MEC(14) 552  Spahr 123

Åts: + F ROM IP SEMPR
  F[redricus] ROM[anorum] I[m]P[erator] SEMP[e]R
  Fredrik romersk kejsare för alltid
  Frs: + IERL ET SICIL R[ex]
  Jerusalems och Siciliens kung
 
Bildelement:
A som omges av kulor, dvs augustus.
En stjärna under en halvmåne
Bildelement:
Ett kors inom den inre pärlringen.
En stjärna i första korsvinkeln
och tre kulor i tredje korsvinkeln.
2017-09-26

Dokumenthistorik

2017-09-26   En första version