Ätten Hohenstaufen på Neapel-Siciliens tronBillon Denaro, 1254-1258, Konradin, Brindisi
14,0 x 15,0 mm.   0,720 gram.   (id 2779)   Ref: MEC(14) 591

Konradin kallades också Konrad II, vilket framgår av myntets omskrift.

  Åts: + COnR SCDS IERL
Conrad II, Jerusalems

  Frs: + ET SICILE REX
och Siciliens kung
Bildmotiv:
En örn med huvudet vänt åt höger
från betraktaren sett.
Bildmotiv:
Ett kors inom den inre pärlringen


Dokumenthistorik

2017-09-08   En första version