Ätten Hohenstaufen på Neapel-Siciliens tronBI Denaro, 1242, Fredrik II, Messina el Brindisi
14,3 x 16,0 mm.   0,680 gram.   (id 2784)   Ref: MEC(14) 553  Spahr 124

Åts: + F. ROM IP SEMP
  F[redricus] ROM[anorum] I[m]P[erator] SEMP[er]
  Fredrik romersk kejsare för alltid
  Frs: + IERL SICIL RE[x]
  Jerusalems [och] Siciliens kung
 
Bildelement:
AVG under ett omegatecken
dvs augustus
Bildelement:
Ett kors inom
den inre pärlringen
2017-09-10

Dokumenthistorik

2017-09-10   En första version