Robert I av NeapelGigliato, 1309-1343, Robert I, Neapel
Diameter 26 mm. Vikt 3,97 gram.   (id F829)   Ref: MEC(14)698

Åts. omskrift:
  ROBERTUS DEI GRA IERL ET SICIL RE
  Robert med Guds nåde, Jerusalems
  och Siciliens konung


Bildmotiv: Kungen med riksäpple och spira.
    Frs. omskrift:
  hOnOR REGIS IUDICIU[m] DILIGIT
  Ära vare Herren som har skipat rättvisa
  Detta är 4:e strofen i psalm 98
  i den latinska bibeln.

Bildmotiv: Ett blomkors med franska liljor
i varje korsvinkel - "fleur-de-lis".
Foto: cngcoins.com

Myntet introducerades år 1303 av Karl II som "carlino", dvs med tydlig koppling till kungens namn. Av allmänheten kom myntet att kallas "gigliato" på grund av de franska liljorna på frånsidan (ital. giglio = lilja). Under Robert I:s regering fick myntet i stort sett samma utformning som då det introducerades år 1303.

Robert I av ätten Anjou fick epitetet "den vise" eftersom han gärna satt försjunken i någon av de många böcker han hade samlat på sig. Möjligen låg det en viss ironi bakom epitetet eftersom det inte kan sägas att han styrde sitt kungarike med särskilt stor visdom.

Robert I var son till Karl II och efterträdde honom år 1309. Robert I gick ur tiden år 1343.

På myntet ger Robert I sig ut för att vara kung över både Jerusalem och Sicilien. Detta är ytterst märkligt, särskilt som Sicilien gick ätten Anjou ur händerna år 1282.

Förklaringen till den konstiga omskriften skulle kunna vara att han ansåg sig vara Siciliens rättmätige kung, dvs det var en ren provokation gentemot kungen av Aragonien.


Gigliato, 1309-1343, Robert I, Neapel
Diameter 28 mm. Vikt 3,890 gram.   (id 2824)   Ref: MEC(14)708var

Myntet saknas i MEC(14), men ges här referensen 708var.
I åtsidans omskrift står det IhR. I MEC(14)708 står det IERL.

Åts. omskrift:
  ROBERT DEI GRA IhR ET SICIL RE
  Robert med Guds nåde, Jerusalems
  och Siciliens konung


Bildmotiv: Kungen med riksäpple och spira.
    Frs. omskrift:
  hOnOR REGIS IUDICIU[m] DILIGIT
  Ära vare Herren som har skipat rättvisa
  Detta är 4:e strofen i psalm 98
  i den latinska bibeln.

Bildmotiv: Ett blomkors med franska liljor
i varje korsvinkel - "fleur-de-lis".

Foto: L Castenhag


Referenslitteratur
Medieval European Coinage, vol 14, Italy (III). New-York 2009.2019-09-24

Dokumenthistorik

2019-09-24   Kompletterat med mynt id F829
2018-04-05   Dokumentet skapat