Grekland - Efesos

Artemistemplet i Efesos uppfördes under Lydiens kung Krösus år 560 f.v.t. Det var byggt av marmor och smyckat med guld. Templet räknades som ett av världens största - ett av antikens sju underverk. År 356 f.v.t. förstördes templet av en brand.

Den man som brände ned Artemistemplet hette Herostratos. Med stolthet anmälde han sig själv och han dömdes till döden. Den avskyvärda och synnerligen korkade handlingen har senare givit upphov till adjektivet herostratisk med betydelsen ryktbar genom illdåd.

Efter det att Alexander den Store besegrat perserna år 334 f.v.t. kom Efesos att ingå i Alexanders imperium. Templet höll vid denna tid på att rekonstrueras och Alexander erbjöd sig att hjälpa till med återuppbyggandet. Efesierna avbjöjde dock erbjudandet under förevändningen att ”en gud inte kan bygga ett tempel åt en annan gud”. Det blev istället arkitekten Dinocrates från Efesos som blev ansvarig för återuppbyggandet av Artemistemplet.

Efter Alexanders död blev det generalen Lysimakhos som fick ansvaret för Trakien, Mindre Asien och Makedonien. Han ville förnya Efesos och utveckla staden som flyttades något västerut. Den nya staden fick namnet Arsinoeina (efter Lysimakhos hustru) och försågs med en 10 meter hög ringmur. Efter Lysimakhos död år 281 f.v.t. rev efesierna muren och staden fick tillbaka sitt gamla namn – Efesos.AE16, 333-203 f.v.t., Efesos
Myntmästare: Menokritos
Diameter 16,5 mm. Vikt 3,355 gram.   Ref: Imhof KM31

Åtsida:
  ett honungsbi inom en krans.
  Biet är omgivet av
  bokstäverna Ε och Φ
    Frånsida:
  en betande hjort.
  Under hjorten tecknen ΗΝΟ
  som står för ΜΗΝΟΚΡΙΤΟΣ
  dvs Menokritos

Av de två bokstäverna Ε och Φ kan möjligen Ε uttydas,
men Φ syns inte alls pga att myntet är snedcentrerat.

Ett honungsbi omgivet av Ε och Φ är Efesos kännetecken.2014-05-12

Dokumenthistorik

2014-05-12   Förklarat begreppet herostratisk.
2014-01-08   En första version.