Grekland - Attika

Nedan visas en tetradrachm och en obol. Det gick 4 drachmer på en tretradrachm och det gick 6 oboler på en drachm. En hemiobol var hälften av en obol.

Obolen var således värd en 24-del av tetradrachmen och det förhållandet kan vi ungefär utläsa då vi jämför vikterna för de bägge mynten.Tetradrachm, 449-413 f.v.t.
21,7 x 28,8 mm.   17,00 gram.   Ref: SG1 2526
(D.R. Sear, Greek Coins and their Values, vol 1, 2010)

Åtsida:
  Athena med hjälm
    Frånsida:
  Uggla framför olivkvist
  Till höger om ugglan tecknen A O E


Obol, 449-413 f.v.t.
9,0 mm.   0,665 gram.   Ref: SG1 2530
(D.R. Sear, Greek Coins and their Values, vol 1, 1978)

Åtsida:
  Athena med hjälm
    Frånsida:
  Uggla framför olivkvist
  Till höger om ugglan tecknen A O E

Hur pytteliten obolen är framgår tydligt vid jämförelse med tetradrachmen.2014-09-25

Dokumenthistorik

2014-09-25   Kompletterat med obol.
2014-09-24   Ersatt kopian av tetradrachm med ett äkta mynt.
2014-01-16   En första version.