Frygien

Under de stora folkomflyttningarna för ca 3000 år sedan i östra Medelhavs-regionen uppstod ett antal statsbildningar. Bland annat slog sig ett folk från Balkan ned i hjärtat av Mindre Asien (nuv. Turkiet). Dessa människor talade ett indoeuropeiskt språk och de kallade sitt land Frygien. Senare expanderade Perserriket västerut och lade under sig Mindre Asien. Perserna blev därmed ett hot mot Grekland som Alexander den Store tog itu med.
Frygiens historia kan i korthet sammanfattas enligt följande:
  • Frygiens tidiga skede är höljt i dunkel och det råder oenighet bland forskarna om den exakta tidpunkten för rikets födelse. Möjligen tog Frygerna över det kollapsade Hettitiska rikets landområden. På 700-talet f.v.t torde i alla fall Frygien ha varit etablerat eftersom kung Gordion då anlade Frygiens huvudstad. Den fick samma namn som kungen.

  • Assyrien lägger beslag på de östra delarna av Frygien 671 f.v.t.

  • Frygien måste släppa ifrån sig ytterligare landområden i öster till Cimmererna.

  • Lydien expanderar under kung Krösus (560-546 f.v.t.) och Frygiens huvudstad Gordion invaderas.

  • Under en invasionen västerut omkring år 546 f.v.t. lägger perserna (akemeniderna under ledning av kung Kyros II) beslag på stora delar av Mindre Asien. Frygien blir en persisk provins.

  • På 330-talet f.v.t. går Alexander den Store till offensiv mot perserna och fördriver dem från Mindre Asien. För Frygiens del innebär det att den hellenistiska eran hade inletts.


Den gordiska knuten

Det berättas att då Alexander kom till den frygiska staden Gordion ställdes han inför problemet att lösa upp en synnerligen komplicerad knut på en oxvagn i ett tempel. Han gick bet på uppgiften och högg itu knuten med sitt svärd. Detta drastiska sätt att snabbt och enkelt lösa ett svårt problem kallas därefter för "Alexanderhugg".


Myten om kung Midas

I myten om den frygiske kung Midas berättas att han besatt en fantastisk gåva - allt han rörde vid blev till guld. När han en dag råkade röra vid sin dotter förvandlades även hon till guld. Midas insåg då att hans förmåga var en förbannelse.

Den historiske kung Midas var son till kung Gordion, dvs han som anlade huvudstaden med samma namn på 700-talet f.v.t.Myten om Amazonerna

Enligt grekisk mytologi skulle kung Mygdon från Frygien tillsammans med kung Priamos från Troja ha stridit mot Amazonerna. Detta skulle ha inträffat omkring tjugo år innan det Trojanska kriget bröt ut.

Enligt myten var Amazonerna mycket skickliga kvinnliga krigare. Var deras land låg är omtvistat, men enligt de ledtrådar som myterna ger låg deras land i nordöstra Mindre Asien vid Svarta Havets strand.

           


Amazonernas land enligt vad mytologin förtäljer.
AE17, 200-100 f.v.t., Laodikeia, Frygien
17 x 17 mm mm.   4,245 gram.   Ref: SGCV 5155 var

Åtsida:
  Afrodites huvud, högervänt
    Frånsida:
  Afrodite sittande på en tron, vänd åt vänster.
  I höger hand håller hon en duva.
  Afrodite omges av texten:
  ΛAOΔΙ / ΚΕΩΝ   (lodrät orienterat)
    Myntet är från Frygiens hellenistiska tid.

Afrodite var kärlekens och skönhetens gudinna. Romarna kallade henne Venus.2014-02-07

Dokumenthistorik

2014-02-07   En första version.