Bulgarien

På 800-talet var Bulgarien ett vidsträckt rike.

Från slutet av 900-talet till slutet av 1100-talet var Bulgarien underordnat det Bysantinska riket.

Perioden 1186 - 1396 brukar kallas "det andra bulgariska riket". Bulgarien var då en stormakt och härskade över väsentliga delar av Balkan.

Ivan Alexander var Bulgariens kejsare under perioden 1331 - 1371. Michail Asen var äldste sonen (1322-1355) och medregent.

Osmanerna attackerade Bulgarien 1354 och under en strid 1355 dödades Mihail Asen, men osmanerna lyckades inte erövra några städer. I slutet på 1300-talet hade osmanerna större framgång och de lade under sig Bulgarien som därmed blev en del av det osmanska riket fram till 1878.

 


Bulgarien på 800-talet.


Bulgarien 1354.Silvergrosch, 1331 - 1355, Ivan Alexander
18,2 x 19,3 mm.   1,230 gram.   Ref: Radushev - Zhekov 1.13.3

Åts.: Kristus med monogram
på höger och vänster sida
(kristogram).
    Frs.: Ivan Alexander och Mikhail Asen IV
stående med standar och stjärnor
mellan sig. Monogram på båda sidor.

2014-02-09

Dokumenthistorik

2014-02-09   En första version