Friesach, Kärnten

Friesach pfennig producerades från 1130 för att ge inkomster till ärkebiskoparna i Salzburg. Mynten blev ganska primitiva och det uppstod en hel del imitationer (förfalskningar). Pfennig från Friesach kan ses som ett eget samlarområde. Se följande  länk >>


Borgen och kyrkan från 1100-talet på Petersberget i Friesach.
Källa: Internet, foto Johann Jaritz.Salzburg grundades i slutet av 600-talet i Bayern. På 800-talet hade Salzburg utvecklats till ett självständigt ärkebiskopsdöme.


Centraleuropa år 1307 (efter William Shepherd)
Eberhard I Eberhard I (f. ca 1085) av Biburg var ärkebiskop i Salzburg under perioden 1147-1164. Han blev vida berömd för sin vältalighet och vördades som ett helgon under 1200-talet.

Under investiturtvisten mellan påven Alexander III och kejsar Fredrik I Barbarossa ställde sig Eberhard på påvens sida. Han gick således emot kejsaren och dennes påvekandidat Viktor IV. Eberhard gick emot kejsaren även på andra punkter, men på grund av att han var en god förhandlare och hade en aktad ställning klarade han sig undan kejsarens vrede.
Pfennig, 1147-1164, Eberhard I, Friesach
17,7 x 18,4 mm.   1,140 gram.   (id 2465)

Bildelement: Två personer under en
sexuddig stjärna.
Bildelement: En mansperson
i helfigur.

Pfennig, 1147-1164, Eberhard I, Friesach
15,7 x 16,4 mm.   0,865 gram.   (id 2468)

Bildelement: Ett kors inom den inre pärlringen.
Femuddiga stjärnor i varje
korsvinkel.
Av omskriften är det inge
många tecken som syns.
Bildelement: En mansperson varav endast
huvudet syns.
Ovanför manspersonen syns en
del av omskriften, men myntet
är snedcentrerat så därav
syns inte mycket.


Eberhard II av Regensburg var ärkebiskop i Salzburg under perioden 1200-1246. Under investiturstriden (striden om huruvida påven ensam, eller både kungen och påven skulle ha rätt att tillsätta präster) ställde sig Eberhard på kungarnas sida och han bannlystes av påven.
Pfennig, 1200-1246, Eberhard II, Friesach
14,7 x 16,3 mm.   0,795 gram.   (id 2293)

Åts.omskrift är ytterligt svår att tyda
På grund av för liten plants
och/eller viss snedcentrering.

    Frs.omskrift består av några enkla symboler.
Bildelement: En riddare i rustning med
ett svärd i höger hand och
en sköld i vänster hand.
Bildelement: Kors inom den inre pärlringen.
I varje korsvinkel en fembladig
blomma.


Pfennig, 1200-1246, Eberhard II, Friesach
16,3 x 17,3 mm.   1,245 gram.   (id 2476)

Åts.omskrift är ytterligt svår att tyda
På grund av svagprägling.


    Frs.omskrift symboler som ej kan tydas.
Bildelement: Biskopen med kräkla. Bildelement: Ett huvud under ett stort kors.


Pfennig, 1200-1246, Eberhard II, Friesach
16,7 x 17,4 mm.   1,255 gram.   (id 2478)

Åts.omskrift + [...]ISACH

    Frs.omskrift kan ej tydas.

Bildelement: Biskopen framför ett kapell. Bildelement: Biskopen i helfigur.


Pfennig, 1200-1246, Eberhard II, Friesach
15,6 x 17,0 mm.   1,255 gram.   (id 2479)

Åts.omskrift kan ej tydas.

    Frs.omskrift kan ej tydas.

Bildelement: Byst av någon person.Bildelement: Till vänster en stående man med
en herdestav och han står böjd
över en man som sitter
till höger om honom.        YTTERLIGARE OM KÄRNTEN OCH FRIESACH

Under 500-talet bosatte sig slaver i det område som idag är centrala Österrike. De upprättade herradömet Karantanien som införlivades med Frankerriket av Karl den Store år 788. I mitten av 800-talet regerades Karantanien av tyska kungar.Karantanien avskildes från Bayern år 976 av Kejsar Otto II och det självständiga hertigdömet Kärnten hade skapats.

Friesach, som låg utmed den viktiga handelsvägen mellan Wien och Venedig, utvecklades till ett viktigt handelscentrum på 1000-talet. På 1100-talet började Salzburgs biskopar att prägla mynt i Friesach.

På 1200-talet brändes Friesach flera gången under stridigheter mellan Salzburgs biskopar och habsburgarna.

År 1335 fick habsburgarna Kärnten som förläning, men Friesach förblev i Salzburgs ägo ända fram till 1803.

Idag är Kärnten en delstat i Österrike - dock avsevärt mindre än i fornstora dagar.

       
2015-01-22

Dokumenthistorik

2015-01-22   Kompletterat med 3 mynt Eberhard II (id 2476, 2478, 2479)
2015-01-15   Strukturerat om Friesach, samt flyttat hela avsnittet till avd kyrkans mynt.
2015-01-12   Kompletterat med pfennig Eberhard I (1147-1164)
2014-12-31   Kompletterat med pfennig Eberhard I (1147-1164)
2014-02-19   En första version