Grekland - Phokaia

Phokaia är den nordligaste av de forna grekiska städerna i Ionien utmed Anatoliens kust. Staden grundades på 800-talet f.v.t. Enligt Pausanias (100-talet e.Kr.) skulle Phokaia har grundats av emigranter från Fokis på det grekiska fastlandet.

Phokaia blev en betydande sjöfartsstad och det var från Phokaia som flera expeditioner utgick för att grunda grekiska kolonier i västra medelhavet, t.ex. Massalia (dagens Marseille) som grundades på 600-talet f.v.t.

I mitten av 500-talet f.v.t. invaderade den lydiske kungen Kroisos (Krösus) flera av grekiska städerna i Ionien, bl.a. Phokaia. Kort därefter invaderades området av perserna vilket blev inledningen på den tjugoåriga konflikten mellan greker och perser (som har fått för stora proportioner i historie-böckerna).

I slaget vid Thermopyle år 480 besegrades grekerna, men perserna led stora förluster. Atens ställning stärktes och det Attiska sjöförbundet bildades (även kallat det Deliska förbundet). Detta innebar att kuststäderna runt Egeiska havet slog sig samman under ledning av Aten i konflikten med perserna. Phokaia gick med i detta förbund och betalade tribut till Aten.

De två mynt som som visas nedan är slagna innan det Attiska sjöförbundet hade bildats.

 


Ett urval av grekiska städer runt Egeiska havet.
Några grekisk-persiska fältslag visas också med namn och årtal (f.v.t).AR Hemidrachm, 521-478 f.v.t., Phokaia

8,7 x 9,6 mm.   1,545 gram.  

Åtsida:
  Huvudet av en grip vänt åt vänster.
    Frånsida:
  Av de fyra incuse-kvadraterna
  blev endast en fullständig.
  Antydan till två ytterligare
  kvadrater kan skönjas.

En hemidrachm är detsamma som en halv drachm.


AR Diobol, 521-478 f.v.t., Phokaia

7,8 x 8,7 mm.   1,300 gram.  

Åtsida:
  Ett kvinnohuvud vänt åt vänster.
  Porträttet är i arkaisk stil
  (ögat visas framifrån trots att
  porträttet är i profil).
    Frånsida:
  Av incuse-kvadraterna
  är det svårt att avgöra.
  hur många det är tänkt
  att vara.

En diobol är detsamma som två oboler = 1/3 drachm.2017-06-15

Dokumenthistorik

2017-06-15   Kompletterat med Diobol id 2765.
2014-05-12   En utförligare karta har skapats.
2014-02-22   En första version.