Grekland - Taras

Taras - Tarentum - Taranto

Stadens namn har skiftat under olika epoker. Från början var här en by som beboddes av traktens ursprungsbefolkning - lapygerna. Den togs i besittning av grekerna omkring år 700 f.v.t. Traditionen vill göra gällande att det var kolonisatörer från Sparta, men den teorin har fått utstå viss kritik.Enligt grekisk mytologi var Taras son till Poseidon och nymfen Satyrion. Det görs också gällande att Taras var son till Gaia och Leonidas i antikens Sparta. Hur som helst så uppkallades staden efter denne mytologiske figur.

Efter det att romarna fått kontroll över staden fick den namnet Tarentum. På medeltiden fick staden namnet Taranto.

AR drachm, 302-281 f.v.t., Taras, Kalabrien

15,2 x 16,9 mm   3,175 g     Ref.: SG1 367var *)

Åtsida:
  Athenas hjälmprydda
  högervända huvud
    Frånsida:
  Uggla på en olivkvist
  Till vänster om ugglan tecknen TAP
  dvs TAR[as].

Jämför med den klassiska tetradrachmen från Attika med Athena och ugglan.

I myntbeskrivningen ovan står det att Taras låg i Kalabrien. Detta kanske är lite förvillande. Borde det inte stå Apulien istället, Kalabrien är väl "tåspetsen" på den italienska "stöveln"?

Förändringar har skett under historiens gång. Vid den tid då myntet präglades sträckte sig Kalabrien ända bort till Taras. Senare kom Kalabrien att inskränkas till den sydvästra delen av den italienska halvön.

*) SG1 står för D.R. Sear, Greek Coins and their values, vol 1, Europe (1978).2014-03-20

Dokumenthistorik

2014-03-20   En första version.