England

Englands första mynt

Ungefär omkring år 90 f.v.t. producerades de första mynten i England. Senare försågs myntet ibland med inskriptioner med kungarnas namn. Det hände även att myntortens namn fanns med vilket indikerar att det skrivna ordet kommit i bruk i ökad utsträckning i området - även på latin.

I norra England, Wales, Skottland och Irland producerades inga mynt för tvåtusen år sedan.

Den engelska folkgruppen (kungadömet) Trinovantes är känd från omkring åren 50-40 f.v.t. Under åren 9-40 e.v.t. regerades Trinovantes av kung Cunobelinus. Det mynt som visas nedan är från hans regeringstid, dvs det är från tiden strax före den romerska invasionen av Storbritannien.


Litteraturtips
Chris Rudd, Ancient British Coins, 2010.


AE unit, 10-40, Trinovantes, England
Storlek 16,9 x 15,5 mm. Vikt 2,74 g.   (id 2796)   ett bronsmynt.

Referenser: ABC 2957, Van Arsdell 2089-1

Åts: Lagerkrönt huvud
vänt åt vänster.
            Frs: Kentaur med mantel,
vänd åt höger,
blåser i ett horn.
Hornet syns dåligt på detta ex.
CUNOBELINI
TASCIOVANI

  Tasciovanus var kung över Catuvellauni under åren 25 f.v.t. 20 f.v.t. Han enade de bägge folkstammarna (kungarikena) Trinovantes och Catuevallauni och var dess kung under åren 20 f.v.t. - 10 e.v.t.
Han efterträddes av Cunobelinus som var kung över Trinovantes och Catuvellauni under åren 10-40 e.v.t.

Mer att läsa   här >>
Sceatta

Sceatta (uttalas 'she-att-er') var ett mynt som präglades i det anglosachsiska England, Friesland (Dorestad) och på Jylland (Ribe) under 600- och 700-talen. Pippin den lilles myntreform år 755 resulterade i en gradvis övergång till silvermynt i både Frankerriket och England.

Nedan visas en sceatta som producerats i England eller på kontinenten. I Brittish Museum finns mer än hundra typer av engelska sceattas. Sceatta är fornengelska och betyder välstånd, pengar, mynt.


Litteraturtips
Tony Abramson, An Illustrated Guide: Ango-Saxon Coins and Icons, 2006.


Sceatta, 710-750, England eller Dorestad
Storlek 12,1 x 13,1 mm. Vikt 0,950 g.   (id 2665)

Ett billonmynt, dvs ett låghaltigt silvermynt

Åts: Kristus en face.     Frs: En hund som nosar mot markenSceatta, 700-710, Essex eller East Anglia
Storlek 10,9 x 11,1 mm. Vikt 1,225 g.   (id 2681)

Ref: Serie B II type 27b Abramson 16/60

Åts: Ett huvud vänt åt höger,
med diadem.
    Frs: En duva som flyger åt höger.
Ringar under och över ett kors.
Ett kors ovanför duvan.

Styca

I Northumbria kom sceatta att ersättas av bronsmyntet styca umder 800-talet. Både biskopen och kungen slog sådana mynt i centralorten York.


Styca 841 - 844, Ethelred II, Northumbria.

Första regentperioden för kung Ehtelred II i Northumbria.

Diameter 11,5 x 13,2   vikt 1,130 g.   (id 2812)   Ref: SCBC 865, MEC(8) 804

Präglad i York av myntmästaren Wulfred.

Åtsida: + EDILRED X
kung Ethelred
        Frånsida: + VVLFRED
Wulfred
I fältet: litet likarmat kors   I fältet: litet kors uppbyggt
av fem punkter


Penny

Ethelred II föddes 968 och var kung i England från 978 till sin död 1016. Han kallades "den villrådige" eftersom han var frikostig med att betala danagäld, dvs en slags skatt till norska och danska vikingar för att undgå plundring.

Porträttet härintill anses finnas återgivet i de Anglosaxiska Abingdon-krönikorna vilka under sin samtid fortlöpande uppdaterades för att skildra Englands historia. Detta arbete pågick fram till år 1154.

Ethelreds silverpennies gav inspiration åt den svenska silvermyntningen som startade i Sigtuna 995.

Henrik II var Englands kung under åren 1154 - 1189. Under hans tid slogs penny av typen "Short Cross". Dessa mynt gav inspiration åt Knut Erikssons myntning som startat i Lödöse under 1180-talet, men dessa mynt inledde sannolikt inte myntningen i Lödöse.

                                       
Ethelred II "den villrådige"


Henrik II, porträttet är från 1200-talet.Penny, 997-1003, Ethelred II, London
Diameter 20 mm. Vikt 1,580 g.   (id 2216)   Ref: SCBC 1151

Åts.omskr.: +AEDELRAED REX ANGLO
Ethelred, Englands kung
    Frs.omskr: +LEOFPINE M O LVND
Leofwine, myntmästare i London
 
Åts.bild: Kungen barhuvad.
Vänd åt vänster.
    Frs.bild: "Long Cross"
Halv Penny 997-1003, Ethelred II, Chester
Myntet är en Penny som har delats itu.
Diameter 20,3 mm   vikt 0,755 g   Ref: SCBC 1151
Frånsida: MΩO LEIG     Myntmästare vid LEIGESE *)
*) LEIGESE var ett äldre namn för Chester.Penny, 1003-1009, Ethelred II, Oxford
Diameter 19 mm. Vikt 1,125 g.   (id 2210)   Ref: SCBC 1152

Åts.omskr.: +AEDELRAED REX ANGL
Ethelred, Englands kung
    Frs.omskr: +DIRGPINE M O OXFO
Dirgwine myntmästare i Oxford
 
Åts.bild: Kungen med hjälm.
Vänd åt vänster.
    Frs.bild: "Long Cross"Quatrefoil penny, 1017-1023, Cnut, Stamford
Storlek 19,1 x 19,4 mm. Vikt 1,415 g.   (id 2791)   Ref: SCBC 1157
Myntmästare Godeleof.

En "Quatrefoil" (dvs kungabilden inom ett fyrpass), ett av Knuts tidiga mynt.

Åts.omskr.: + CNVT REX ANGLORVM
kung Cnut av England
              Frs.omskr: + GODELEOF MO STA
Godeleof myntmästare i Stamford
 
Åts.bild: Kungen barhuvad.
Vänd åt vänster.
    Frs.bild: "Long Cross"
över ett fyrpass.
Pointed helmet penny, 1023-1029, Cnut, Winchester
Storlek 18,5 mm. Vikt 1,135 g.   (id 2805)   Ref: SCBC 1158

Åts.omskr.: + CNVT RE X ANGLOR
Cnut, Englands kung
    Frs.omskr: + BVRHPOLD ON PINC
Brihtwold myntmästare i Winchester
Det står visserligen Byrhpold eller
Burhpold i omskriften, men någon
sådan myntmästare är inte känd.
Kanske är det Brihtwold som avses.
 
Åts.bild: Kungen med toppig hjälm.
Vänd åt vänster.
I höger hand håller han en spira
    Frs.bild: "Short Cross" med
I varje korsvinkel finns ringar med kulor i

Short cross penny, ca 1029-1035, Cnut, Lincoln
Storlek 18,3 x 18,2 mm. Vikt 1,085 g.   (id 2641)   Ref: SCBC 1159

Åts.omskr.: + CNV T REX
kung Cnut
    Frs.omskr: + P.VLBERN ON LIN
Wulbern myntmästare i Lincoln
 
Åts.bild: Kungen barhuvad med diadem.
Vänd åt vänster.
I höger hand håller han en spira
    Frs.bild: "Short Cross"

Cnut (Canute) den store föddes ca 990. Han var kung av Danmark, England, Norge och delar av Sverige (Skåne o större del av västkusten). Han anses ha varit en duglig anglosaxisk kung trots att var född i Danmark.

Vid Cnut den stores död år 1035 efterträddes han som kung av Danmark och England av sin son Hardeknut (som fick makten över landet norr om Themsen och först två år senare fick makten över hela England). I Norge efterträddes han av den stupade Olav den heliges son Magnus, som tog makten och avsatte Knuts ställföreträdare ladejarlen Sven Knutsson.

Källa: Wikipedia
Penny, 1180-89, Henrik II, London
Diameter 19,5 mm. Vikt 1,410 g.   (id 2224)   Ref: SCBC 1345 (klass 1c)

Åts.omskr.: hENRICVS REX
Kung Henrik
    Frs.omskr: +RAVL ON LVNDE
Raul, myntmästare i London
 
Åts.bild: Kungen barhuvad, en face.     Frs.bild: "Short Cross"

Henrik II:s silverpennies användes också i Sverige.

HENRICVS REX                                                           +RAVL ON LVNDE
                  På åtsidan en bild av kungen.
                  I höger hand håller han en spira.


Henrik II:s pennies gav inspiration åt Knut Erikssons myntning som startat i Lödöse under 1180-talet, men det var sannolikt inte med dessa engelskinspirerade mynt som Lödösemyntningen startade. På Henriks mynt är motivet ett krönt huvud och kungen håller en spira i handen. På Knuts mynt är motivet likartat, men där finns ett svärd mellan yttre och inre ringen. Knut Erikssons mynt är dessutom en brakteat. Tekniken att slå sådana hämtade man från Tyskland.

Referenser:
Svenska mynt under vikingatid och medeltid (sid 60), Lars O Lagerqvist, 1970.
Festskrift till Brita Malmers 60-årsdag (sid 192), Kenneth Jonsson, 1985.

- - - - - - -

Henrik II (1133-1189) var kung av England från 1154 till sin död 1189. Han var av ätten Plantagenet (hans far var Geoffrey av Anjou). Henrik II:s gemål var Eleonora av Akvitanien, och med henne fick han bland annat sönerna Henrik (1155-83), Rikard (1157-99) och Johan (1166-1216).

Under Henrik II:s regering sträckte sig det engelska riket från den skottska gränsen i norr nästan till Medelhavet i söder. Henrik II anses ha varit en av de mer betydande engelska regenterna under medeltiden.

Henrik II efterträddes av sonen Rikard som har gått till historien som Rikard Lejonhjärta.
Penny, 1189-1199, Rickard I Lejonhjärta, York
Diameter 20,2 mm. Vikt 1,360 g.   (id 2804)   Ref: SCBC 1346 (klass 2).
Silverhalt 925/1000 (sterlingsilver). Myntort York.

Åts.omskr.: HENRICVS REX
Kung Henrik
        Frs.omskr: + HVE ON EVCRV
Hue myntmästare i York
 
Åts.bild: Kungen barhuvad, en face
med spira i höger hand.
    Frs.bild: "Short Cross"Observera att det i åtsidans omskrift står HENRICVS REX. Både Rikards och Johans engelska mynt gavs ut i faderns namn, trots att han gick ur tiden 1189.Penny, 1199-1216, Johan I, Durham
Diameter 17,5 mm. Vikt 1,320 g.   (id 2798)   Ref: SCBC 1351 (klass 5b1).
Silverhalt 925/1000 (sterlingsilver). Myntort Durham.

Åts.omskr.: HENRICVS REX
Kung Henrik
    Frs.omskr: + PIERES ON DVRE
Pieres myntmästare i Durham
 
Åts.bild: Kungen barhuvad, en face
med spira i höger hand.
    Frs.bild: "Short Cross"Johan I (1166-1216) var kung av England från 1199 till sin död. Han efterträdde Rickard Lejonhjärta som Englands kung.

Observera att det i åtsidans omskrift står HENRICVS REX. Både Rikard Lejonhjärtas och Johans engelska mynt gavs ut i faderns namn, trots att han gick ur tiden 1189.

Huruvida Johan I var en kompetent kung har debatterats, men Englands baroner gjorde uppror mot honom och tvingade honom att skriva under Magna Carta, vilket innebar att han inte kunde fatta några avgörande beslut utan att först inhämta baronernas tillstånd.
Penny, 1251-1272, Henrik III, London
Diameter 13 mm. Vikt 1,390 g.   (id 2125)   Ref: SCBC 1368.
Silverhalt 925/1000 (sterlingsilver). Myntort London.

Åts.omskr.: HENRICVS REX III
Kung Henrik III
    Frs.omskr: NICOLE ON LVND
Nikolas myntmästare i London
 
Åts.bild: Kungen barhuvad, en face
med spira i höger hand.
    Frs.bild: "Long Cross"

Henrik III:s silverpennies användes också i Sverige.


              HENRICVS REX III                               NICOLE ON LVND
      På åtsidan en bild av kungen.             Frånsidans ON är ligerade (sammanskrivna).
    I höger hand håller han en spira.

Henrik III (1207-1272) var son till kung Johan I som dog år 1216. Henrik var då nio år och England kom att att styras av förmyndare fram till år 1227. Den legendariske William Marsall var Henriks förmyndare fram till år 1219. Henrik var Englands kung till sin död år 1272.

Henrik III:s styre blev inte populärt i England vilket ledde till att den engelske baronen Simon de Montfort lyckades ta makten över England år 1263. Efter två år mördades de Montfort av en grupp kungatrogna och Henrik återfick makten.

När Henrik III avled år 1272 efterträddes han av sonen Edward I som Englands kung.

Penny, 1250-1272, Henrik III, Canterbury
Diameter 13 mm. Vikt 1,245 g.   (id 2204)   Ref: SCBC 1365 (klass 4a).
Silverhalt 925/1000 (sterlingsilver). Myntort Canterbury.

Åts.omskr.: HENRICVS REX III
Kung Henrik III
    Frs.omskr: ION ON CANTER
John myntmästare i Canterbury
 
Åts.bild: Kungen med krona, en face
med spira i höger hand.
    Frs.bild: "Long Cross"


              HENRICVS REX III                               ION ON CANTER
NR är ligerade (sammanskrivna).           AN och ER är ligerade (sammanskrivna).
  På åtsidan en bild av kungen.
I höger hand håller han en spira.Penny, 1282-89, Edward I, London
Diameter 19,3 mm. Vikt 1,365 g.   (id 2442)   Ref: SCBC 1394 (klass 4a).
Silverhalt 925/1000 (sterlingsilver). Myntort London.

Åts.omskr.: EDW R' ANGL DNS HYB
EDW[ardus] R[ex] Angl[ie] D[omi]N[u]S HYB[ernie]
Edward kung av England hertig av Irland
    Frs.omskr: CIVI TAS LON DON
Staden London
Åts.bild: Kungen med krona, en face.     Frs.bild: "Long Cross"Edward I efterträdde sin far Henrik III och var Englands kung under åren 1272 - 1307.
Penny, 1344-51, Edward III, Canterbury
Diameter 15,8 x 17,5 mm. Vikt 1,125 g.   (id 2512)   Ref: SCBC 1547.

Åts.omskr.: EDWA R ANGL DNS HYB
EDWA[rdus] R[ex] Angl[ie] D[omi]N[u]S HYB[ernie]
Edward kung av England [och] hertig av Irland
    Frs.omskr: CIVI TAS CAN TOR
Staden Canterbury
 
Åts.bild: Kungen med krona, en face.     Frs.bild: "Long Cross"


Edward III var Englands kung under åren 1327 - 1377.

Myntet är slaget under Edwards tredje myntningsperiod.
Hardi D'argent, 1377-1399, Richard II, Bordeaux
Diameter 18,7 x 19,9 mm. Vikt 0,770 g.   (id 2863)   Ref: Elias 228

Åts.omskr.: RICARD RX AGLE
Richard kung av England [och]
    Frs. omskr.: FRAC / IE DN / S AEI / TANE /
Fracie D[omi]N[u]s AEITANE
Frankrike [och] hertig av Akvitanien
 
Åts.bild: Krönt kung med svärd
i höger hand
Frs.bild: Long cross
I 1:a och 3:e korsvinkeln franska liljor.
I 2:a och 4:e korsvinkeln krönta leoparder.

Richard II föddes i Bordeaux år 1367 och var son till Edward "den svarte prinsen" (som dog år 1376 och som var son till Edward III). Edward III dog år 1377 och den tioårige Richard kröntes till kung av England. Han gifte sig år 1382 med Anna av Böhmen som avled 1394. Richard gifte om sig år 1396 med den sexåriga Isabella av Valois som var dotter till den franske kungen Karl VI.

Richard avsattes och fängslades år 1399 av sin kusin Henrik Bolingbroke som tog makten i England som Henrik IV. Året efter dog den 33-årige Richard fängelset utan någon arvinge. Möjligen svalt han ihjäl.

Richard II blev den siste regenten av huset Plantagenet. Se släktträdet längre ned på sidan.

Myntet har en skada som uppstått genom "tomslag" (eng. "die clash"). Ett "tomslag" innebär att stamparna har slagits samman utan att det fanns något myntämne på plats varvid stamparna har skadats. Åtsidestampen tycks i det här fallet ha blivit mer skadad än frånsidestampen. En liten skada på frånsidans stamp kan ses under F i FRAC, och det är åtsidans A i RICARD som avtecknar sig under F.

Myntet har 90 grader stampställning (= klockan 3).
AR Groat, 1526-44, Henrik VIII, London
Diameter 23,3 x 24,0 mm. Vikt 2,475 g.   (id 2794)   Ref: SCBC 2337E

Myntmästarmärke en pil (i början av bägge sidors omskrifter)
vilket daterar myntet till åren 1526-44,
dvs Henriks andra myntningsperiod.

Åts.omskr.: HENRIC VIII D G AGL Z FRANCE
Henrik VIII av Guds nåde
[kung av] England & Frankrike
    Frs.omskr: POSVI DEV ADIVTOE MEV
Vilket är en förkortning av:
POSUI DEUM ADIUTOREM MEUM
Jag har gjort Gud till min hjälpare
 
Åts.bild: Kungen med krona,
vänd åt höger.
Porträttet kallas: "Laker D".
    Frs.bild: Huset Tudors fyrdelade vapensköld
på ett "long cross fourchée
with saltire in forks".

Omskriften på Henriks mynt vill göra gällande att han var kung över både England och Frankrike. Kan det stämma? Calais var visserligen en engelsk besittning, och det var kanske det som åsyftades.

Henrik VIII föddes år 1491 och han var Englands kung under åren 1509-47.
Myntet är således slaget under senare delen av hans regeringsperiod.

Henrik VIII har gått till historien för att ha avrättat sina fruar, men så var det inte riktigt. Han halshögg två av sex, däribland Anne Boelyn som var mor till Elistabeth I.


Hibernia var det klassiska latinska namnet på Irland.
Namnet har sitt ursprung hos den romerske historikern
Tacitus som använder namnet i sin bok Agricola.
Romarna använde även det mer vidsträckta begreppet
Scotia, och syftade då på det område som
de ansåg beboddes av skottar.

Av nedanstående släktdiagram framgår hur nära sammanlänkade
de engelska och franska kungahusen var under högmedeltiden.

Klicka i diagrammet för större bildREFERENSLITTERATUR 
För mynt som präglats under förromersk tidsålder gäller Chris Rudd, Ancient British Coins, 2010. Alternativt Van Arsdell.

För Sceatta gäller som referensverk Tony Abramson, An Illustrated Guide: Anglo-Saxon Coins and Icons, 2006.

Ett generellt engelskt referensverk är Medieval European Coiniage, vol 8, Britain and Irland c. 400 - 1066.  Förkortat MEC(8).

Ett generellt referensverk "SCBC". Den fullständiga titeln på boken inklusive utgivningsår är: Coins of England & the United Kingdom, 47th edition, Standard Catalog of British Coins, Spink.  London 2012.

Ett annat viktigt referensverk är J J North, English Hammered Coinage, vol I, Early Anglo-Saxon to Henry III. 1963.

För mynt som präglats i Englands besittningar i Frankrike gäller referensverket E R Duncan Elias, The Anglo Gallic Coins.
Dokumenthistorik

2018-11-11   Kompletterat med Rickard II, id 2863.
2017-11-21   Kompletterat med Styca, Ethelred II, id 2812.
2017-10-27   Kompletterat med Penny Rickard I, id 2804.
2017-10-10   Kompletterat med Penny Johan I, id 2798.
2017-09-25   Kompletterat med Groat, id 2794.
2017-09-22   Kompletterat med AE unit, id 2796.
2017-09-07   Kompletterat med Penny Knut den store, id 2791.
2015-11-13   Kompletterat med Sceatta, id 2665.
2015-09-06   Kompletterat med Penny Cnut, id 2641.
2015-03-10   Kompletterat med Penny Edward III, 1344-1351, id 2512.
2014-11-11   Kompletterat med Penny Edward I, 1282-1289, id 2442.
2013-12-02   En första version