Sikel från Tyros

AR 1/4 sikel, 437-425 fvt, Tyros, Fenikien
Storlek 12,7 mm. Vikt 3,11 g.   (id 2672)   Ref: Hoover (CNG Handbook of Coins vol 10) # 323

Åts: En delfin ovan vågor
därunder en murexsnäcka
dvs en purpursnäcka.
Allt inom en pärlkrans.
            Frs: En uggla vänd åt vänster
med huvudet rakt fram.
Bakom ugglan är det
egyptiska kungliga regalier.

De egyptiska kungliga regalierna är Crook and Flail, dvs kräkla och slaga.

Läs mer om de egyptiska kungliga regalierna << här >>

Proveniens

Januari 1968 - Münzen und Medaillen AG, Basel - lagerlista nr 268, obj nr 17

27 april 1981 - Auktion nr 43 Münzzentrum Köln, obj 205.

November 2015 - Runde Geschichte, Dr Florian Haymann, Dresden.
Dokumenthistorik

2015-12-09   En första version