Det Seleukidiska riket

Efter Alexander den stores död delade hans generaler upp det väldiga riket mellan sig. Seleukos I Nikator tog hand om den östra delen som omfattade delar av det forna Makedonien, det inre av Mindre Asien, Syrien, Babylonien, mm.

Vid Tigris grundade Seleukos I Nikator staden Seleukia som blev rikets första huvudstad. Senare växte Seleukia samman med Ktesifon. Bägge dessa städer låg i trakten av Bagdad.
Det Seleukidiska riket ca år 280 f.v.t.


Historien för det Seleukidiska riket kan sammanfattas med:
  • Alexander den store dör 323 f.v.t.

  • Alexanders väldiga rike upplöstes 306 f.v.t. och hans generaler (diadokerna) utropar sig kungar. Dessa var Kassandros, Antigonos, Lysimachos, Seleukos och Ptolemaios. En maktkamp uppstod mellan dem om Egeiska havet. Antigonos hade en stor flotta och han skaffade sig kontroll över denna viktiga del av Grekland. Kassandros, Seleukos och Ptolemaios slog sig samman och besegrade Antigonos i slaget vid Ipsos år 301.

  • Efter Kassandros död lade Lysimachos beslag på Makedonien, men Seleukos besegrade honom år 281. Seleukos blev därmed den siste i livet av Alexanders generaler eftersom Ptolemaios hade dött några år tidigare.

  • Efter Seleukos död (han blev mördad år 281 f.v.t.) övertog hans son Antiochos I ensam makten i det Seleukidiska riket. Han hade varit medregent till sin far från 293 f.v.t.

  • År 66 f.v.t. annekterade Pompejus de sista resterna av det Seleukidiska riket.

Kungalängd för det Seleukidiska riket:

Seleukos I
Antiochos I
Antiochos II
Seleukos II
Seleukos III
Antiochos III
Seleukos IV
Antiochos IV
Antiochos V
Demetrios I
Alexander Epifanes 
Demetrios II
Antiochos VI
Diodotus Tryfon
Antiochos VII
Demetrios II
Alexander II Zabinas
Antiochos VIII
Antiochos IX
Seleukos VI
305 - 281
293 - 261
261 - 246
246 - 225
226 - 223
223 - 187
187 - 175
175 - 164
173 - 162
162 - 150
150 - 145
145 - 139
145 - 142
142 - 138
138 - 129
129 - 126
128 - 123
125 - 96
116 - 96
96 - 95AE17, 312-280 f.v.t., Seleukos I, Antiokia

16,5 x 17,6 mm.   7,245 gram.

Åtsida:
  Medusas bevingade huvud,
  vänt åt höger,
  med ormar i håret.
    Frånsida:
  Stångande högervänd tjur
  BAΣIΛEΩΣ  ΣEΛEYKOY
  Kungen över det Seleukidiska riket


AE17, 200-66 f.v.t., Kilikien, Seleukidiska riket

17,6 x 18,4 mm.   3,925 gram.  

Åtsida:
  Apollos högervända huvud.
        Frånsida:
  Framdelen av en häst.
Omskrift:
  ΣEΛEYKEΩN  TΩN  ΠPOΣ  TΩI  KAΛYKAΔNΩI
  dvs Seleukidiska riket ......
Under hästen:   AθEP2014-03-24

Dokumenthistorik

2014-03-24   En första version.