AR Carlino 1442-1458, Alfonso V av Aragonien
som Alfonso I av Neapel

26,8 x 27,4 mm   3,535 g   (id 2712)   Ref: MEC(14)854 var  

Åtsidans omskrift är hämtad ur psalm 117 (eller 118) i den latinska psalmboken
+ : DNS : M : ADIVT : ET : EGO : D : I : M   vilket står för
D[ominus] M[ihi] ADIUT[or) ET EGO DESP[iciam] I[nimicos] M[eos]
Herre, var till min hjälp, och jag ska försonas med mina fiender

Bildmotiv: Kungen sittande på sin tron med riksäpple och spira.


Frånsidans omskr: + : ALFONSV : D : G : R : AR : S : C : V : F   vilket står för
ALFONSV[s) D[ei] G[ratia] R[ex] AR[agonie] S[icilie] V[alencie] F[?]
Alfonso, kung av Guds nåde [över] Aragonien, Sicilien, Valencia (och ?)

Bildmotiv:Vapensköld


Beträffande citatet ur den latinska psalmboken, jämför med
omskriften på Real, 1350-66, slagen för kung Pedro I av Kastiljen
Dokumenthistorik

2017-02-01   En första version