AR Carlino 1442-1458, Alfonso V av Aragonien
som Alfonso I av Neapel

25,1 - 26,2 mm   3,430 g   (id 2981)   Ref: MEC(14)869  

Åtsidans omskrift är hämtad ur psalm 117 (eller 118) i den latinska psalmboken
+ : DNS : M : ADIVT : ET : EGO : DES : IN : M   vilket står för
D[ominus] M[ihi] ADIUT[or) ET EGO DES[piciam] IN[imicos] M[eos]
Herre, var till min hjälp, och jag ska försonas med mina fiender

Bildmotiv: Kungen sittande på sin tron med riksäpple och spira.
I fältet, till vänster om kungen, finns bokstaven S.


Frånsidans omskr: + : ALFONSVS : D : G : R : ARAG : S : C : V : F   vilket står för
ALFONSVS D[ei] G[ratia] R[ex] ARAG[onie] S[icilie] C[orsica] V[alencie] F[?]
Alfonso, kung av Guds nåde [över] Aragonien, Sicilien, Corsika, Valencia och F...

Bildmotiv:Vapensköld


Beträffande citatet ur den latinska psalmboken, jämför med
omskriften på Real, 1350-66, slagen för kung Pedro I av Kastiljen
Dokumenthistorik

2020-03-20   En första version