AR Carlino 1459, Ferdinand I av Neapel
c.25 mm   c.3,5 g   (id F874)   Ref: MEC(14)952  
Första myntningsperioden.

Åtsidans omskrift är hämtad ur psalm 117 (eller 118) i den latinska psalmboken
+ DNS M ADIVT ET EGO D I M   vilket står för
D[ominus] M[ihi] ADIUT[or) ET EGO D[espiciam] I[nimicos] M[eos]
Herre, var till min hjälp, och jag ska försonas med mina fiender

Bildmotiv: Kungen sittande på sin tron med riksäpple och spira.
I fältet, till vänster om kungen, finns bokstaven A,
vilket är ett myntmästarmärke och står för Antonio Miraballo.


Frånsidans omskr: + FERDINANDVS D G R S IE V   vilket står för
FERDINANDVS D[ei] G[ratia] R[ex] S[icilie] [h]IE[rosolyma] V[alencie]
Ferdinand, kung av Guds nåde [över] Sicilien, Jerusalem och Valencia
Huruvida Ferdinand verkligen var kung av Valencia kan ifrågasättas.

Bildmotiv: Aragoniens vapensköld

Foto: DeaMoneta


Beträffande citatet ur den latinska psalmboken, jämför med
omskriften på Real, 1350-66, slagen för kung Pedro I av Kastiljen
Dokumenthistorik

2021-07-17   En första version