Dinero 1291-1327, Jaime II, Barcelona
15,9 x 17,5 mm   0,665 g   (id 2508)   Ref: MEC(6) 117

Åtsidans omskr: IACOB REX
Kung Jaime
        Frånsidans omskr: + BARQVINONA
Barcelona

Bildmotiv: Ett "Long Cross" med
ringar i första och
tredje korsvinkeln, och
med tre kulor i andra och
fjärde korsvinkeln.
Bildmotiv: Kungens krönta huvud
Vänt åt vänster.Jaime II (f.1267 d.1327) var den andre sonen till Peter III av Aragonien och Constance av Sicilien. Jaime efterträdde sin äldre bror Alfons III som kung av Aragonien och Valencia samt greve av Barcelona från 1291 fram till sin död 1327. Jaime var även kung av Sicilien från 1285 till 1296 och eftersom hans far hade lagt under sig Mallorca blev Jaime II kung även över det öriket.

Genom fredsavtalet i Anagni år 1295 avgick Jaime som Siciliens kung år 1296, men sicilianarna installerade istället Jaimes bror Fredrik på tronen. Påven Bonifatius VIII var inte tillfreds med arrangemanget och försökte få Fredrik att dra sig tillbaka, men han vägrade. Påven bad då Jaime och Karl II om hjälp med att få bort honom, och för att visa hur angelägen han var gjorde han Jaime till kung över Sardinien och Korsika. Jaime tog emot utnämningen, men brodern Fredrik lät han vara ifred. Fredrik var Siciliens kung fram till sin död 1337 varefter hans son efterträdde honom.

Genom fredsavtalet i Anagni år 1295 övergick kontrollen över Balearerna till Jakob II av Mallorca, dvs till öns rättmätige regent. Aragonien behöll dock kontrollen över Jakobs fastlandsterritorium, dvs Montpellier och Roussillon.

Efter att ha återvänt till Aragonien ville Jaime ta itu med muslimerna på den södra delen av Iberiska halvön, men i Kastiljen såg man med ogillande på Jaimes planer. Jaime allierade sig då med fiender till den unge Ferdinand IV vilken nyligen hade tillträtt som Kastiljens kung.

Jaimes mål var att lägga beslag på Murcia för att skaffa sig tillträde till det muslimska Granada. De allierade anföll och intog Murcia år 1296 som de lyckades behålla till 1304.

En spetälskeepidemi hade utbrutit i början på 1300-talet. De som drabbats av denna sjukdom i Frankrike utvandrade till Aragonien för att söka skydd, men Jaime beordrade att sjuklingarna skulle arresteras och han hotade med tortyr om ytterligare spetälska sökte sig till hans rike.

Fredsavtalet i Anagni 1295
Fredsavtalet i Anagni var en uppgörelse mellan påven Bonifacius VIII, Jaime II av Aragonien, Filip IV av Frankrike, Karl II av Neapel och Jakob II av Mallorca. Fredsavtalet syftade bland annat till att återlämna Balearerna till Jakob II av Mallorca samt att komma tillrätta med Peter III:s (Aragoniens) erövring av Sicilien.

Både Fredrik III av Sicilien och Siciliens befolkning vägrade gå med på kravet att avsätta den sicilianske kungen. Det enda rätta vore att gå till anfall mot Karl II av Neapel som, enligt vad de ansåg, var roten till allt ont. Stridigheterna mellan Sicilien och Neapel pågick sedan fram till freden i Caltabellotta år 1302.


Jaime II:s latinska titel

IACOBUS DEI GRACIA REX ARAGONUM, VALENCIE, SARDINIE ET CORSICE ET COMES BARCHINONE.

(= Jakob av Guds nåd kung över Aragonien, Valencia, Sardinien och Korsika, samt greve av Barcelona)De politiska förvecklingarna i södra Europa var minst sagt komplicerade vid i slutet av 1200-talet. Allianser ingicks och bröts och lojaliteterna växlade ständigt. Nedan visas ett försök att grafiskt åskådliggöra de invecklade sammanhangen runt Jaime III av Aragonien.
Dokumenthistorik

2015-03-11   Efter ytterligare studier har det visat sig att myntet är slaget i Barcelona,
dvs det är inte ett mynt från Sicilien.
2015-02-11   En första version