Skottland

Alexander III föddes 1241. Han blev kung vid åtta års ålder på grund av sin fars hastiga död i ett fältslag. Som tioåring gifte sig han sig med Margaret, dotter till Henrik III av England.

1262, då Alexander blivit myndig, tog han vid efter sin far i strävandena att införliva de Västliga Öarna med Skottland. Detta var en direkt utmaning mot den norske kungen Håkon IV som året därpå avseglade med en stor flotta mot Skottland. Alexander insåg att han var i militärt underläge och föreslog fredsförhandling på ön Arran. Men hösten hade kommit och stormarna hade börjat avlösa varandra på Atlanten. Alexander gjorde allt för att förhala förhandlingarna vilket visade sig vara lyckosamt. En stor del av Håkons flotta gick under utanför Largs. Det norrmän som tog sig iland attackerades av de skotska styrkorna.

Eftersom vintern närmade sig beslöt Håkon att vända hem men han överraskades av en storm och tvingades söka hamn på Orkney där han plötsligt insjuknade och dog. Året därpå hävdade Alexander ånyo sin rätt till de Västliga Öarna. På den norska tronen satt nu Magnus och han gav med sig. Ett fredsavtal undertecknades i Perth vilket innebar att de Västliga Öarna och Isle of Man införlivades med Skottland. Norge fick behålla Orkney- och Shetlandsöarna.

Drottning Margaret dog 1272. Hon hade då fött tre barn. Elva år senare fanns inte heller något av dessa i livet. Alexander stod utan familj och tronarvinge. Äldsta dottern, Margaret som hade gift sig med Eirik II av Norge, hade dött i barnsäng men barnet överlevde och fick namnet Margaret. Hon skulle senare bli känd som ”Jungfrun från Norge”.

År 1285 gifte Alexander om sig med Yolande de Dreux från Frankrike. Året därpå, då han red för att möta sin nya drottning, råkade han ut för dåligt väder och kom ifrån sitt följe. Påföljande morgon hittades han död. Troligtvis hade han fallit av hästen i mörkret och avlidit i fallet.

Alexander III blev den siste kungen av ätten Dunkeld. Under hans tid hade landet blomstrat. Till och med relationen med England hade varit god.

* * *

Vid tiden för Alexanders död hade drottning Yolande blivit gravid men råkat ut för missfall. Margaret, ”Jungfrun från Norge”, var därmed den enda överlevande av Alexanders ättlingar och hon utpekades som Skottlands tronarvinge. Under resan från Norge 1290 blev det lilla barnet Margaret hastigt sjuk och avled. Därmed hade den skotska tronföljdsfrågan hamnat i ett besvärligt läge. Det blev en av de skotska adelsmännen, John Balliol, som valdes till kung som John I. Därefter följde en mörk tid för Skottland.Penny, Long Cross, 1280-1286, Alexander III, Berwick
Diameter 19 mm. Vikt 1,305 gram.   ("second coinage")   Ref. Seaby 5056F

Åts.omskr.: ALEXANDER DEI GRA[tia]
Alexander, av Guds nåde,
    Frs.omskr.: REX SCOTORVM
Skottlands konungDokumenthistorik

2013-12-02   En första version