.

Ved och sånt

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Uppdaterad 2008-02-07

.

Hur man fordom
                mätte ved

Få mått torde vara så komplicerade i gången tid som de som hade med mätning av ved att göra. Först kan det tyckas underligt eftersom ved borde ha varit något som berörde alla människor i mycket stor utsträckning, men det är antagligen denna omständighet som gör att mätning av ved just blev så komplicerad. Folk hade ju vant sig vid att mätning av ved krävde stor omsorg.


Betalning för en famn ved. Polletter från Wattholma Bruk.   Troligen 1800-tal.Här följer några förklaringar till en del vedmått. Längden på vedträna mättes antingen i fot eller kvarter. 1 kvart = 1/4 aln = 1/2 fot. 6 kvarter blir således 3 fot och 5 kvarter blir 2½ fot. Begreppet vedfamn varierade dock i skilda landsändar.

Storfamnar

Sexkvartersfamn (storfamn med sexkvartersved)
Sexkvartersfamnen var det vanligaste vedmåttet (enligt Albert W Carlsson) och den hade sitt namn av vedtränas längd, sex kvarter. (= 3 fot ~ 89 cm). Vedhögens längd var 8 fot och höjden var 6 fot.

1 sexkvartersfamn = 6 x 8 x 3 fot = 144 kubikfot (~ 3,77 kubikmeter).

Femkvartersfamn (storfamn av femkvartersved)
Vedtränas längd var här fem kvarter (= 2½ fot) och denna längd användes gärna för lövved. Vedhögens längd var 8 fot och höjden var 6 fot.

1 femkvartersfamn = 6 x 8 x 2½ fot = 120 kubikfot (~ 3,14 kubikmeter).

Småfamnar

Trealnarsfamn (småfamn med sexkvartersved)
Namnet på måttet kommer av att både bredden och höjden på vedhögen var 3 alnar (= 6 fot). Vedtränas längd var 6 kvarter (= 3 fot).

1 trealnarsfamn = 6 x 6 x 3 fot = 108 kubikfot (~ 2,83 kubikmeter).

Skogsfamn (småfamn med femkvartersved)
En skogsfamn hade höjden och bredden lika med trealnarsfamnen, men vedtränas längd var bara 5 kvarter (=2½ fot).

1 skogsfamn = 6 x 6 x 2½ fot = 90 kubikfot (~ 2,36 kubikmeter).

Ytterligare vedmått

Järnvägsfamn
En järnvägsfamn hade höjden och bredden 7 fot och vedtränas längd var 6 kvarter (= 3 fot).

1 järnvägsfamn = 7 x 7 x 3 fot = 147 kubikfot (~ 3,85 kubikmeter).

Kubikfamn
En kubikfamn ved var en vedhög med både höjden och bredden 1 famn. Vedträna var dessutom en famn långa (1 famn = 6 fot).

1 kubikfamn = 6 x 6 x 6 fot = 216 kubikfot (~ 5,65 kubikmeter).

Enligt Albert W Carlsson var kubikfamnen något större för barrved än för björk eller bok. På så sätt fick köparen kompensation för barrvedens lägre värde som bränsle.

Kubikaln
En kubikaln ved var en vedhög med både höjden och bredden 1 aln (= 2 fot). Vedträna var dessutom en aln långa.

1 kubikaln = 2 x 2 x 2 fot = 8 kubikfot (~ 0,209 kubikmeter).

Sonesgården den 7 februari 2008

Lennart Castenhag