.

Ved och sånt

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Uppdaterad 2009-07-17

.

Kolstigen

En äldre gentleman här i byn berättade häromdagen för oss om sin ungdoms levnads-förhållanden. Det mesta av vad han sa hade jag svårt att förstå, men av berättelsen snappade jag åtminstone upp att han hade varit med om hårt arbete med en kolstig.

Vadå kolstig? En motionsslinga i skogen beklädd med kolstybb? Nej knappast. Sådana fanns nog inte före andra världskriget. Vad var det han menade? Jag skämdes över att inte förstå vad den gamle mannen sa och vågade därför inte fråga.

När jag kom hem slog jag upp ordet kolstig och plötsligt fick den gamle mannens berättelse mening. Under 1700-talet och framåt fraktades kol i stora flätade korgar till järnverken. Dessa korgar kallades kolryssar (av ryssjor).

I Nordisk familjebok kan man läsa följande om gamla kolmått på 1800-talet efter det att metersystemet blivit antaget i Sverige. Begreppet storstig förekom också men hade olika betydelser i olika delar av landet. Ibland var motsvarade en storstig 1½ kolläst och ibland motsvarade den 2 kolläst.

        1 kolläst = skogsstig = 20 hl         (dvs 2 kubikmeter)Kolryss, ca 3 meter lång med volymen 1 storstigKolryss på kälke att dragas av hästKolryss på kälke - påbyggdBetalning för 1 stig kol (troligen 1800-tal)
Polletten är ca 24 mm och väger 3,95 gram.
Den kommer från Sala Silfververk.
(Ref. Ehnbom nr 574)

Sonesgården den 17 juli 2009

Lennart Castenhag