.

Ved och sånt

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Uppdaterad 2008-06-29

.

Rationell vedhantering

Att elda med ved har många fördelar, men det finns också en nackdel – den betungande hanteringen av vedträn. Man upplever det som att ett och samma vedträ hanteras onödigt många gånger. Ved ska staplas, fraktas och staplas igen innan den slutligen bärs in i stugan för att läggas in i kaminen.

Problem

Låt oss se efter hur många gånger ett och samma vedträ hanteras. Utgångsläget är det imponerande resultatet av klyvyxan under den tidiga våren så att det på vedbacken ligger en ansenlig vedhög. Där får den ligga och torka i vår- och sommarvärmen.

Efter det att veden torkat på vedbacken kan följande hanteringsfaser identifieras:

 1. Veden flyttas från vedhög till vedkärra som körs in i vedboden.
 2. Veden från kärran staplas (eller slängs i en hög).
 3. När veden ska användas fylls en vedhämtare som bärs in i stugan. Om avståndet mellan vedbod och boningshus känns betungande kommer en vedkärra väl till pass.
 4. Ved plockas från vedhämtaren in i kaminen.

Vi kan se att från det att ett vedträ lämnat klyvyxan fram till att det ligger i kaminen har ett och samma vedträ hanterats fyra gånger !

Förslag till lösning - vedhäckar

Rationell vedhantering innebär att ett och samma vedträ hanteras så få antal gånger som möjligt. Här kan vedhäckar vara till hjälp.

Följande kriterier kan ställas på en vedhäck.

 1. Den ska vara tillräckligt stor för att kunna hantera en någorlunda stor volym ved.
 2. Den ska vara tillräckligt liten för att den enkelt ska gå att lyfta och flytta.
 3. Den ska gå att hantera på ett rationellt sätt.
 4. Kostnaden för själva vedhäcken, dvs vedhäcken utan ved, måste gå att försvara.

En vedhäck med innermåtten 60 x 80 cm (botten) och höjden 74 cm ger en volym av 1/3 kubikmeter och den kostar c:a 100 kronor att tillverka. En sådan vedhäck ger precis plats för två rader ved eftersom ett vedträ är ungefär 30 cm långt. Vedhäcken ska i basen vara konstruerad så att den går att hantera med pallyftare.


En vedhäck som rymmer ca 1/3 kubikmeter ved.

Vedhantering med vedhäckar

Efter det att veden torkat på vedbacken sker hanteringen av ved med vedhäckar på följande sätt:

 1. En vedhäck fylls med ved och flyttas med traktor till lämplig uppställnings-plats för lagring (i vedlager).
 2. När veden ska användas flyttas några vedhäckar med traktor till en plats nära boningshuset och med vedhämtare hämtas ved från vedhäck in i boningshuset.
 3. Ved plockas från vedhämtaren in i kaminen.

Här kan vi se att ett och samma vedträ endast hanteras tre gånger. Dessutom rationaliseras transporten från vedlagret (vedboden) till boningshuset under förutsättning att det är möjligt att ställa upp vedhäckar i nära anslutning till boningshuset på en plats som är skyddad för regn och snö.


Med traktorns timmerkran går det att flytta en fylld veckhäck.
Med pallyftare monterad på traktorn går det mycket lätt att flytta omkring vedhäckarna på gården.
Några vedhäckar har placerats på rad. När fler häckar kommit på plats kommer de att täckas för att skyddas från snö och regn.Några fler reflektioner

Rationaliseringsvinsten i det beskrivna exemplet bygger på att veden hanteras bulkvis och för det krävs maskinella hjälpmedel, till exempel traktor.

Den bulkvisa hanteringen kräver att veden förpackas på lämpligt sätt. I det beskrivna exemplet föreslås vedhäckar, men vedsäckar eller europapallar med spännband skulle kunna vara alternativ.

Kostnaden för att tillverka en vedhäck är ej försumbar. Vedsäckar är betydligt billigare. Det höga priset för en vedhäck medför att den måste återanvändas åtminstone under en tioårsperiod.

Utvärdering

Under de kommande åren ska försöket med vedhäckar utvärderas på Sonesgården och tiden får utvisa om förhoppningarna om rationaliserad vedhantering kommer att infrias.Sonesgården den 29 juni 2008

Lennart Castenhag