.

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Uppdaterad 2015-11-01

.

Vikingamyntet

Under senare delen av vikingatiden, dvs under åren 995-1030 präglades de första svenska mynten i Sigtuna, men tyska, engelska och arabiska mynten var lika gångbara i landet och så hade det varit sedan länge. Vi hade nämligen en ”viktekonomi”, dvs det var myntens vikt som bestämde värdet. Därmed var det av underordnad betydelse vilket land mynten kom ifrån eller vilka inskrifter och figurer som fanns på dem.

Här är ett mynt som har använts för betalning i Sverige för tusen år sedan.Myntet är präglat i Köln, antagligen någon gång från mitten av 900-talet till början av 1000-talet av en tysk kung. Myntet väger 1,775 g och det är varken slitet eller korroderat. Myntets diameter är 15 mm vilket är lite väl snålt tilltaget, men det är desto tjockare och uppfyller därmed viktkravet. På grund av den snålt tilltagna diametern har inte kungens namn fått plats på åtsidan. Det borde stå något i stil med + OTTO REX i en cirkel runt korset. På frånsidan står det S / Colonia / A vilket inte riktigt har fått plats. S syns inte alls. Inskriften ska läsas Sancta Colonia Agrippina vilket var Kölns latinska namn på medeltiden.

På åtsidan syns ett antal hackmärken som har uppstått när någon har testat om det är rent silver i myntet. Så gjorde man nästan alltid vid affärstransaktioner för tusen år sedan i Sverige.

Om du vill läsa mer om myntet, se << här >>Sonesgården den 1 november 2015

Lennart Castenhag