.

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Uppdaterad 2021-03-10

.

Livets hjul

De urgamla principerna för balans i livet kan åskådliggöras av ett hjul med fyra ekrar. Symbolen återfinner vi hos urbefolkningarna i både Nordamerika och Europa.

Vid obalans mellan de ingående delarna av livets hjul blir det störningar i livsmiljön. Om dessa störningar fortgår uppstår konsekvenser − och tecknen är idag tydliga − världen över. Exempelvis är det brist på dricksvatten. Det finns fler exempel, vilket de flesta av oss känner till.

Ovanstående bild av ett hjul har hämtats från ett silvermynt från keltisk tid i södra Frankrike. Myntet är daterat till omkring år 400 före vår tidräknings början. Bilden av hjulet har kompletterats med de fyra "livsprinciperna".

Vår kunskap om idévärlden under keltisk tid är bristfällig, eftersom de skriftliga källorna är ytterst knapphändiga, men vi vet genom gravfynd att kelterna hade vagnar försedda med hjul. Den keltiska hjulsymbolen med de fyra ekrarna kan tolkas som världen och de fyra väderstrecken, men det är inte osannolikt att symbolen också har en avsevärt djupare innebörd.


Förstoring 5 ggr
AR Obol från slutet av femte århundradet f.v.t.
Diameter 8,7 mm och vikt 0,77 g.
På åtsidan ser vi huvudet av en man vänt åt höger.
På mannens huvudbonad finns en symbol i form av ett hjul.
På frånsidan återkommer hjulet med de fyra ekrarna.
Ref: Depeyrot Hellenistiques 2, G.E.
Foto: L Castenhag


Sonesgården den 10 mars 2021

Lennart Castenhag

Mer att läsa om mynt från keltisk tid här:   Mynt från förromersk järnålder