.

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Uppdaterad 2021-03-25

.

Ett bevingat ord

Man säljer inte sin förstfödslorätt
för en grynvälling

Det bevingade ordet dyker upp i skådespelet Swedenhielms, som skrevs av Hjalmar Bergman 1923, och betydelsen är: endast den oförståndige byter bort sina fri- och rättigheter mot något värdelöst.


Skådespelet uruppfördes på Dramaten i Stockholm 1925
med Anders de Wahl i huvudrollen.
En filmatisering gjordes 1935 med Gösta Ekman i huvudrollen.
TV-teater 1961 med Edvin Adolfsson i huvudrollen.
TV-teater 1980 med Jarl Kulle i huvudrollen.
TV-teater 2003 med Sven-Bertil Taube i huvudrollen.


Det bevingade ordet har sin grund i den gammal-testamentliga traditionen där förstfödslorätten tillföll äldste sonen som fick dubbel andel vid arvskiftet. Han tog dessutom över ledarskapet för klanen. Med grynvälling avsågs något simpelt och värdelöst.

Ursprunget till det bevingade ordet står att finna i första Mosebok 25:e kapitlet i de äldre bibelöversättningarna, exempelvis Karl XII:s bibel. I den moderna bibelöversättningen har ordvalet ändrats så att kopplingen till det bevingade ordet inte är lika uppenbart.Karl XII:s bibel   (här med nusvensk stavning)

29. Och Jakob kokade en rätt: Då kom Esau [hem från] markerna, och var trött,
30. och sade till Jakob: Giv mig äta av denna röda rätt; ty jag är trött.
    Därav heter han Edom[1]
31. Men Jakob sade: Sälj mig i dag din förstfödslorätt.
32. Esau svarade: Si, jag måste dock dö. Vad varder mig den förstfödslorätten nyttig?
33. Jakob sade: Så svär mig i dag. Och han svor honom,
   och sålde så Jakob sin förstfödslorätt.
34. Då gav Jakob honom bröd och den grynvällingen,
    och han åt och drack, och han stod upp, och gick därifrån.
    Och så föraktade Esau sin förstfödslorätt.


Bibel 2000

29. En gång när Jakob höll på att koka soppa, kom Esau hem från marken,
    alldeles utmattad.
30. Han sade till Jakob: Låt mig få äta av det röda, det röda där, för jag är helt utmattad.
    Därav fick han namnet Edom.
31. Men Jakob sade: Sälj först din förstfödslorätt till mig.
32. Esau svarade: Jag håller ju på att dö. Vad ska jag då med förstfödslorätten till?
33. Jakob sade: Ge mig din ed på det först. Han gav honom sin ed och
    sålde sin förstfödslorätt till Jakob.
34. Och Jakob gav honom bröd och linssoppa. Han åt och drack, reste sig och gick.
    Så lite värdesatte Esau sin förstfödslorätt.

Kommentar: I bibel 2000 står det linssoppa istället för grynvälling.

Som synonym till förstfödslorätt används ibland primogenitur av latinets primus (främst, först) och genitura (födsel).


Fotnot 
[1] I texten anses att Edom styftar på "det röda" och inte på "utmattad".
    Edom, som i den judisk-kristna traditionen var ett annat namn för Esau,
    var i äldre tider ett rike söder om Döda Havet.


Dokumenthistorik 
2021-03-25   En första utgåva


Sonesgården den 25 mars 2021

Lennart Castenhag